02:11 min

Resecentrum

Resecentrum blir ett nav för allt resande och en attraktiv del av staden. Här kommer läns- och stadsbussarna att kopplas ihop med tågtrafiken och resecentrum binder även ihop Karlstads centrum med Stadsträdgården, Viken och Inre hamn. 

Trädgårdsgatan är den södra sidan och en av entréerna till resecentrum. Det ska vara en trevlig stadsgata där man kan hämta och släppa av resenärer. Här kan man åka med bil, taxi och fjärrbuss. Hamngatan är den norra sidan med entré till resecentrum. Det är också en trevlig stadsgata och här finns hållplatser för stads- och regionsbussar. Man kan åka med bil här, men ska du resa genom stan går det snabbare med Vikenförbindelsen via Sjömansgatan.

Det 150 år gamla stationshuset står kvar och kan innehålla till exempel vänthall, kaféer och andra resefunktioner. Runt stationshuset kan det komma fler byggnader, kontor och handel som är relaterat till resandet.

Vikentunneln breddas till 10 meter och känns ljus och trygg, från den kan du ta dig till perrongen och alla tåg. Det blir också en gångbro över järnvägen, som är en snabb väg till perrongerna, men också en väg för att ta sig till stadsträdgården.

Se mer på karlstad.se/resecentrum