Hoppa till huvudinnehållet (tryck enter)
01:12 min

Så gör vi Karlstads gator mer tillgängliga

Vi vill att alla ska kunna ta sig fram obehindrat i Karlstad oavsett funktionsvariation. Därför gör vi en hel del anpassningar i gatumiljön. Men vi behöver din hjälp att se till att växtlighet inte tränger ut i gångbanan. Kika på filmen så vet du vad vi gör och hur du kan hjälpa till. Tillsammans kan vi hjälpas åt att göra gatumiljön enklare för alla.

En pollare är en liten stolpe som sitter på omkring 400 olika ställen i Karlstad. Den berättar för synskadade hur vägkorsningen ser ut och åt vilken riktning de ska gå. Det är en av de åtgärder som vi gjort för att förenkla framkomligheten på våra gator. 

Varningsplattor och ledplattor varnar för korsande trafik och upptäcks med en käpp. Ibland kan de taktila plattorna misstolkas som övergångsställe där bilarna har väjningsplikt, med det är det inte. Så du måste vara uppmärksam innan du korsar vägen.

Växtlighet och buskar

För att förbättra tillgängligheten i gatumiljön har vi mellan 2015 och 2019 satt ut 6400 ledplattor, över 12000 varningsplattor omkring 400 pollare. Men vi behöver din hjälp att se till att buskar och annan växtlighet inte begränsar framkomligheten på gångbanan.

Det är inte så lätt att ta sig fram när en buske sticker ut över stora delar av gångbanan. Då kanske man tvingas ut i  bilvägen istället, vilket kan vara farligt.  

Så se över häckarna och träden på din tomt. Tillsammans gör vi gatumiljön enklare för alla!

Läs mer om vårt arbete här, karlstad.se/tillgangligagator