Hoppa till huvudinnehållet (tryck enter)
00:40 min

Kajpromenaden

Karlstads nya kajpromenad i Tullholmsviken är klar! Förutom ett vackert promenadstråk där Karlstadsbor och turister kan njuta av sydvästläget mot Vänern, erbjuder Tullholmskajen även gott om sittplatser för att kunna ta en trevlig paus med utsikt mot vattnet.

Hela området runt Tullholmsviken har förvandlats från industri- och lagerverksamhet till kontor, bostäder och restauranger – nu också med en kajpromenad vid vattnet längs Packhusgatan.

Kajpromenaden är en del i en citypromenad där Karlstadsbor och turister kan promenera utmed vattnet genom hela centrala Karlstad, från Mariebergsviken via Tullholmsviken, Varvet, Kanikenäsbanken, Inrehamn, Bryggudden, Pråmkanalen, Sandgrund, älvpromenaden och ner mot Sommaro.

Läktare och fikabord

Den nya kajpromenaden är 300 meter lång, tolv meter bred och sträcker sig längs Packhusgatan från Konsum Värmlands tomt till Kanotklubben. Närmast vattnet är det en två meter bred brygga. Mellan bryggan och gångvägen i borstad betong grönskar det med planteringar. Närmast husen byggs en granitmur i sitthöjd.

Utmed promenadstråket kommer finns det också en läktare där man kan sitta och sola och blicka ut över en av våra fina vänervikar. När det sista bostadshuset intill kajpromenaden är byggt kommer det även finnas ett långbord för spel, samvaro och fika.

Muddring, båtplatser och pir

Kommunen har ansökt hos Mark- och miljödomstolen om att få muddra i Tullholmsviken samt anlägga fler båtplatser samt en pir.