Hoppa till huvudinnehållet (tryck enter)
01:26 min

Jakobsberg - en grön stadsdel för en hållbar framtid

4000 bostäder, mobilitetscenter som underlättar att resa grönt, sex nya parker, flera torg och mötesplatser. Det är delar av planerna för den nya stadsdelen Jakobsberg. 

En grön stadsdel för farmtiden

Jakobsberg kommer ha sex nya parker, 15 hektar ängsmark och ligger i anslutning till naturområdena Jakobsbergsskogen och Mariebergsskogen. Växter och djur har utrymme att frodas och grodor har till exempel en särskild passage mellan Jakobsberg och Mariebergsskogen.

Mobilitetscenter kommer att samla busshållplatser, cykel- och bilpooler och parkeringsplatser så att det blir lätt att resa grönt. I den här stadsdelen skapar vi även förutsättningar för återbruk, att grannar kan dela verktyg och fordon och ha mindre påverkan på miljön än andra stadsdelar.

En rik fritid

Jakobsberg är en stadsdel full av liv där det är enkelt och trivsamt att leva och bo. Det är nära till allt och stadsdelen är rik på mötesplatser med skiftande karaktärer. Det grönskande området där vatten alltid finns nära och inbjuder till lek och samvaro. Det finns flera torg, butiker och restauranger. Du kan spela golf, lägga till med båten, leka med barnen på lekplatser eller vara på idrottsplatsen på gamla landningsbanan.

Bo och leva hela livet

På Jakobsberg kommer det finnas cirka 4000 bostäder, och rymma ungefär lika många personer som hela Herrhagen och Haga tillsammans. Det kommer finnas allt från lägenheter till radhus och villor. Du kan gå från studentlyan till familjebostaden till seniorboendet utan att lämna Jakobsberg. Det kommer finnas en grundskola och minst fem förskolor för att dina barn alltid ska ha nära till skolan.