Hoppa till huvudinnehållet (tryck enter)
02:52 min

Vikenförbindelsen - mer än bara en bilväg

I februari 2020 påbörjar vi byggnationen av Vikenförbindelsen för att få till ett smidigare trafikflöde för bussar, cyklister gående och bilar i centrala Karlstad. Vikenförbindelsen ska leda bort trafiken från stadskärnan och underlätta det hållbara resandet. Byggnationen som kommer pågå under tre år. 

För att få ett mer attraktivt centrum och en mer hållbar stadsmiljö måste biltrafiken på Hamngatan minska. Genom Vikenförbindelsen styr vi om biltrafiken från stadskärnan och förenklar för busstrafik, cyklister och gående.

Det här planerar vi

I etapp ett jobbar vi med strcäkan Tullhusgatan från Hamngatan till korsningen Packhusallén/Sjömansgatan. Från Hamngatan får bussen en egen fil med förtur mot Tullhusgatan. Strax innan Löfbergsrondellen tar vi bort övergångsstället så att bil- och busstrafiken kan flyta på bättre. För att korsa gatan kommer du gå eller cykla på andra sidan Löfbergsrondellen.

Det blir ett nytt cykelstråk med separerad bana för gående och cyklister intill Tullhusgatan. I höjd med Samhällsbyggnadshuset blir det en bytespunkt för bussarnas länstrafik och lokaltrafik med dubbla bussfiler och busshållplatser på vardera sida. Vid korset mellan Sjömansgatan och Packhusallén blir den en cirkulationsplats.

Etapp två - Sjömansgatan

Vi skapar en till entré till Stadsträdgården och öppnar upp vår stadspark för besökare som kommer från andra håll. Cykelstråket forsätter intill Sjömansgatan.

Bussen får en egen fil i mitten för att enkelt ta sig fram när det är tätare trafik. För att få ett bättre trafikflöde kommer det inte vara möjligt att svänga vänster in eller ut på Orrholmsgatan och Konduktörsgatan.

Vi bygger även ett översvämningsskydd som blir en liten upphöjd del av cykelbanan som löper längs Mariebergsviken.

Viken är central stadsdel där det ska vara enkelt att ta sig fram till fots eller på cykel så vi skapar flera övergångsställen. Vi vill även knyta ihop våra centrala parker Stadsträdgården, Wennbergsparken och Mariebergsskogen. Förbindelsen mellan parker ska vara attraktiva stråk för gående och cyklister.

Etapp tre - Klaraborgsgatan och bron

Vi ska även förbättra trafikflödet längs Jungmansgatan, Klaraborgsgatan och upp över bron. Vägen ska vara en smidig passage till E18 där bussen prioriteras.

Vårt mål är att förenkla det hållbara resandet. På så sätt blir vår stadskärna mer attraktiv med mer plats för människor, liv och rörelse. Byggnationen kommer pågå fram till 2023 i flera etapper. Vi börjar med sträckan längs Tullhusgatan och jobbar oss fram mot Klaraborgsbron.

Här kan du läsa mer om Vikenförbindelsen