Kvinna och man vid dator i arbetsmiljö.

Kompetenscentrum inom samhällsskydd och säkerhet

Karlstadsregionen har en lång erfarenhet av myndigheter inom försvars- och säkerhetsområdet.

Flera myndigheter inom försvars- och säkerhetsområdet

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har sin största arbetsplats i Karlstad med 450 medarbetare.

Här finns också Plikt- och prövningsverket och Försvarshögskolan vars ledarskapscentrum bedriver forskning och utbildningar inom ledarskap under påfrestande förhållanden. Även högaktuella Myndigheten för psykologiskt försvar hittas i Karlstad.

Försvarar yttrandefriheten

Catrin Huss, analytiker på Myndigheten för psykologiskt försvar berättar om myndighetens högaktuella arbete.

Forskning och utbildning

Även Karlstads universitet har, med forskningscentrum och relaterade magister-, master och forskarutbildningar, en tydlig profilering inom klimatsäkerhet och riskhantering. Här finns också ledande forskning inom cybersäkerhet.

Centrum för klimat och säkerhet forskar om risker som hör samman med extremt väder - exempelvis skyfall, översvämningar och stormar. Samhällets sårbarhet och samhällets förmåga att hantera riskerna ligger i fokus.

Centrum för personsäkerhet forskar bland annat om risker i arbetsmiljö, brandsäkerhet, patientsäkerhet, trafiksäkerhet, barnsäkerhet, äldresäkerhet samt vålds- och suicidprevention.

Sidan uppdaterad: 2024-06-13

18 Juni 2024