Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Tjänstereseförsäkring för elever och praktikanter

Karlstads kommun har tecknat en tjänstereseförsäkring hos försäkringsbolaget ERV Europeiska för elever och praktikanter. Försäkringen gäller vid inrikes och utrikes studieresor, skolresor och praktik.

Försäkringens omfattning

Försäkringen omfattar bland annat förlust och försening av bagage, sjuk- och vårdkostnader och reseavvikelser.

Du kan läsa mer om försäkringsvillkoren i försäkringsbeviset under "Relaterade dokument" nedan.

Försäkringsnummer

Vid skadeanmälan uppge försäkringsnummer 830794930 .

Försäkringen gäller för

Elever och praktikanter vid studieresor, skolresor och praktik.

Dokument att ta med på resan

Eleven bör ta med sig det europeiska sjukförsäkringskortet (EU-kortet) vid resa utanför Sverige. EU-kortet visar att personen i fråga är försäkrad i Sverige, vilket gör det lättare att få tillgång till nödvändig vård vid vistelse i ett annat EU/EES-land. Kortet beställs via Försäkringskassan.

Skadeanmälan

Om en elev råkar ut för en skada i samband med resa ska vårdnadshavaren/eleven anmäla detta via ett formulär på ERV:s webbplats. Tipsa gärna eleven om att alltid spara kvitton och andra dokument som styrker alla utlägg.

Sidan uppdaterad: 2023-07-06

Hittade du rätt information på sidan?