Romstads förskola

Romstads förskola

Romstads förskola är belägen i ett villaområde på Romstad.

Fakta

Typ av service

Förskola

Organisationsform

Kommunal

Område

Västerstrand/Romstad

Romstads förskola består av två avdelningar. På gården finns stora träd som ger skugga, äppelträd och odlingar. Förskolan ligger nära anslutning till skogen.

Så arbetar vi

På vår förskola har vi delat in läsåret i fyra delar. På hösten har vi fokus på undervisning utifrån läroplanens mål om normer och värden och estetiska uttrycksformer. Under våren undervisar vi om matematik, naturvetenskap och teknik. Inom varje område arbetar vi aktivt för att ta tillvara barnens tankar, intressen och idéer. Undervisningen inspireras ofta av en bok som bildar ett sammanhängande tema över läsåret. 

Bilder

Romstads förskola gården
Romstads förskola klätterställning
Romstads förskola skylt

För vårdnadshavare

Som förälder är du alltid välkommen att ta del av vår verksamhet. Det är tillsammans med dig vi kan skapa de bästa förutsättningarna för ditt barns utveckling. Vi vill att barnens vårdnadshavare ska känna förtroende för oss och att vi kan föra en öppen och ärlig dialog. Vi bjuder in till föräldraträffar, utvecklingssamtal samt har en daglig kontakt vid lämning och hämtning. Du som vårdnadshavare får även information från förskolan genom verktyget Haldor Education.

Kost och måltider

Vi vill att måltiderna i förskolan ska vara en av dagens höjdpunkter. Maten som serveras ska ge energi och näring så att barnen kan utvecklas och orka med förskoledagen. Måltiderna ska också bidra till gemenskap och en stunds lugn och ro i en trivsam miljö. Bra måltider bidrar även till förståelse för matens betydelse för hälsa och miljö.

Sjukanmälan

Sjukanmäl ditt barn så snart som möjligt.
Ta kontakt på det sätt som ni har kommit överens om på er avdelning.

Kontaktuppgifter och karta

Besöksadress

Blomstigen 1A och 1B
654 42 Karlstad

Rektor

Avdelningar

Avdelning

Telefonnummer

Blåklockan

054 - 540 30 59

Gulsporren

054 - 540 30 58

Har du frågor om ansökan, kö, uppsägning, regler, fakturor, schema eller delad plats?

Hör av dig till kommunens Kontaktcenter på 054 - 540 00 00, tonval 2, eller karlstadskommun@karlstad.se.

Taggar för sidan

Förskola

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

1 December 2023