Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Kompetensutvecklingsdagar

För att kunna utveckla verksamheten och erbjuda förskola av hög kvalitet behöver personalen få möjlighet till kompetensutveckling. Personalen har sammanlagt fyra kompetensutvecklingsdagar per år, två på hösten och två på våren. Under dessa dagar har förskolorna reducerat öppethållande.

Kompetensutvecklingsdagarna med reducerat öppethållande är gemensamma för alla kommunens förskolor under läsåret 2022/2023.

Under vårterminen 2024 beslutar varje rektor om datum för den ena dagen.

2022/2023

9 januari (anmäl omsorgsbehov senast 19 december)

29 maj (anmäl omsorgsbehov senast 15 maj)

2023/2024

4 september

23 november

20 maj

Ytterligare en dag som varje förskola själv bestämmer datum för

Rätt till alternativ omsorg

Under kompetensutvecklingsdagarna har du fortfarande rätt till omsorg
för ditt barn. Förskolan slås under dessa dagar ihop med andra förskolor i området. Det kan innebära att ditt barn träffar annan personal, andra barn och vistas i andra lokaler.

Anmäl behov

Om du behöver omsorg någon, eller några, av dessa dagar anmäler du det via mail till rektor på förskolan. Det är viktigt att du anmäler i tid så att den alternativa omsorgen hinner ordnas på ett bra sätt.

Kontaktuppgifter till rektor finns på respektive förskolas sida.

Sidan uppdaterad: 2023-03-20

Hittade du rätt information på sidan?