Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Min Sida - barnomsorg

På Min sida hanterar du ditt barns placering i förskola, annan pedagogisk verksamhet och fritidshem. I tjänsten kan du bland annat lämna schema, ändra inkomst och säga upp platsen.

I e-tjänsten kan du:

  • lämna och ändra närvarotid/schema. Om närvarotiden förändras ska du lämna in ett nytt schema senast 48 timmar innan det börjar gälla.
  • lämna och ändra inkomstredovisning
  • lämna och ändra kontaktuppgifter så som e-postadress, telefonnummer
  • säga upp plats
  • se information om dina ärenden

Det är viktigt att du håller dina uppgifter uppdaterade för att vi ska kunna kontakta dig och för att du ska få rätt avgift.

Lämna inkomstredovisning

När ditt barn har plats i förskola, annan pedagogisk verksamhet eller fritidshem behöver du registrera din inkomst. Avgiften beräknas på hushållets sammanlagda inkomst före skatt.

Förändras hushållets inkomster behöver du lämna in en ny inkomstredovisning. Om dina inkomster förändras ofta, till exempel för att du inte har något fast arbete, kan du beräkna din genomsnittliga inkomst för några månader i taget.

Du lämnar inkomstredovisning via e-tjänsten senast den 25:e månaden innan förändringen gäller.

Lämna schema

Du ska lämna ett schema över den tid barnet ska vara i verksamheten. Du ska lägga in hela barnets närvarotid, alltså den tiden du behöver för arbete eller studier plus restid och tid för lämning och hämtning. Schemat ska avse normala arbetsveckor och ligger till grund för avgiften för dig som har barn i förskola eller annan pedagogisk verksamhet.

Har du så oregelbundna tider att du inte kan ange bestämda klockslag i förväg ska du lämna ett obestämt schema där du skriver hur många timmar per vecka du tror att barnet kommer att behöva.

Ändra tider

Gäller ändringen längre tid än två veckor ska du lämna ett nytt schema senast en månad innan ändringen börjar gälla.

Tillfälliga ändringar och ledigheter, till exempel semester, ska inte läggas in i schemat i e-tjänsten utan det räcker att du anmäler det till avdelningen.

Ska du vara föräldraledig och har barn i förskola eller annan pedagogisk verksamhet ska du lämna ett nytt schema senast en månad innan du går på föräldraledighet. Går ditt barn i fritidshem ska du säga upp platsen om du är föräldraledig.

Nuddis

Använder ditt barns förskola eller fritidshem Nuddis ska du även lägga in planerad närvarotid, planerad ledighet och anmäla frånvaro där.

Säga upp plats

Förskola

Uppsägningstiden är två månader från att uppsägningen kommit in och du betalar avgift under hela uppsägningstiden.

Fritidshem

Du säger upp platsen senast den 25:e i månaden före den månad barnet slutar. Du betalar avgift under uppsägningstiden.

Vill du ha en ny plats inom tre månader gäller inte uppsägningen och du får betala avgift retroaktivt. Detta gäller inte om uppsägningen gjorts på grund av arbetslöshet eller sjukskrivning.

Delad plats

Vid delad plats ansvarar varje vårdnadshavare för att säga upp sin del av barnets plats. Om någon av er säger upp sin del är platsen inte längre delad. Den vårdnadshavare som har kvar platsen betalar då hela avgiften för platsen utifrån sitt hushålls inkomst.

Sidan uppdaterad: 2024-01-30

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida