Yrkesbiblioteket märke

Yrkesbiblioteket

Yrkesbiblioteket är ett webbaserat verktyg för att främja samverkan mellan skola och arbetsliv, från förskoleklass till årskurs nio. Samverkan är en framgångsfaktor för att alla elever ska ges möjlighet att utveckla en god valkompetens.

Yrkesbiblioteket är ett verktyg för att synliggöra vilka branscher som finns och vad olika yrken innebär. Arbetsgivare kan medverka med olika former av aktiviteter som lärare kan boka in med sina elever. Exempelvis studiebesök, skarpa uppdrag eller att möta en yrkesföreträdare digitalt. Genom Yrkesbiblioteket kommer eleverna att få möjlighet att utforska olika yrken och branscher som de kanske inte kommer i kontakt med på andra sätt.

Skolan har ett tydligt uppdrag att koppla undervisning till arbetsliv och yrken för att vidga elevernas perspektiv. Samtidigt står arbetslivet inför stora utmaningar med att rekrytera personal med rätt kompetens under många år framöver. Genom Yrkesbiblioteket får arbetsgivare möjlighet att nå sina blivande medarbetare redan i yngre åldrar vilket är en förutsättning för att kunna bryta stereotypa val på grund av kön, socioekonomisk- samt kulturell bakgrund och rekrytera för en jämlik och jämställd arbetsmarknad.

Kontakta oss

Har du frågor eller vill registrera dig i Yrkesbiblioteket?

Kontakta oss via e-post yrkesbiblioteket@karlstad.se

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

23 Februari 2024