Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Engelskaklass, årskurs 7–9

Från årskurs 7 erbjuder Norrstrandsskolan engelskaklass.

Att gå i Norrstrandsskolans engelskaklass innebär att du:

  • har mer engelska än andra elever.
  • får undervisning på engelska i några av skolans andra ämnen.
  • pratar engelska varje dag.
  • går i en klass du sökt dig till för att du är intresserad av engelska.
  • anstränger dig för att få mycket goda färdigheter i engelska.

Engelskaklass är tvåspråkiga klasser

Norrstrandsskolans engelskaklasser är tvåspråkiga klasser. Det betyder att eleverna studerar vissa ämnen både på svenska och engelska. Vi använder oss av IT-baserat material och böcker på engelska. På det sättet blir engelskan vid sidan av svenskan ett naturligt språk att inhämta kunskap på och att uttrycka sig med i både tal och skrift.

Vi följer de bestämmelser som finns i grundskoleförordningen "Engelskspråkig undervisning i grundskolan".

Mål för engelskaklass

  • Du med särskilt intresse för engelska ges möjlighet att söka till engelskaklass.
  • Du ska få mycket goda färdigheter i engelska.
  • Du ska få gott självförtroende i att uttrycka sig på engelska i både tal och skrift.
  • Du ska vilja och ha god förmåga att ta kontakter med människor från/i andra länder och att därmed stärka sitt internationella perspektiv.

Antagning

Önskar du att gå i engelskaklass på Norrstrandsskolan kan du göra det valet i det digitala skolvalet som är öppet under februari. Antagning sker utifrån gällande urvalsgrunder. Enligt urvalsgrunderna ges elever som har Norrstrandsskolan som sin garantiskola förtur framför sökande som har en annan garantiskola.

När du har en annan garantiskola än Norrstrandsskolan

Får du en plats på skolan, får du göra en intresseanmälan till att gå i engelskaklass under våren. De som lämnar en intresseanmälan kontaktas av skolan för ytterligare information innan dess att klassplaceringarna görs.

När Norrstrandsskolan är din garantiskola

Elever som redan går på Norrstrandsskolan har förtur. När det närmar sig skolstart får du din klassplacering och mer information från skolan.

Observera att skolan av organisatoriska skäl kan välja att inte starta engelskaklasser. Det är alltså aldrig en garanti att få gå engelskaklass trots att du blir antagen till Norrstrandsskolan.

Sidan uppdaterad: 2023-05-25

Hittade du rätt information på sidan?