Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Musikklass, årskurs 4–9

Är du intresserad av musik och vill utveckla din musikalitet tillsammans med andra elever? Då är det dags att söka till vår musikklass i kommande årskurs 4. Den klass som startar går tillsammans från årskurs 4 till 9 och sammanhållningen brukar bli unik.

Norrstrandsskolans musikklass är mycket väletablerad. Vi startade redan 1993. Många av våra musikklasselever väljer att sjunga och musicera vidare på gymnasieskolan och senare i livet. Att gå i musikklass innebär att ha musik, främst sång, cirka 200 minuter i veckan. Varje klass utvecklas under studietiden till en egen sångkör. Uppträdanden och konserter är en viktig del i utbildningen.

Som förälder får du uppgifter att stödja och hjälpa till i sådana sammanhang. Vi har en aktiv föräldraförening för våra musikklasser.

Vår vision

Norrstrandsskolans musikklass ska vara ett betydelsefullt inslag i Karlstads kulturliv. Utbildningen för vår musikklass ska hålla en hög musikalisk kvalitet och kunna jämföras med andra kända musikklasser i Sverige. Musikklassen ska vara en känd verksamhet som externa professionella aktörer vill samarbeta med.

Mål för musikklass

Eleverna i Norrstrandsskolans musikklass ska få en grundläggande och utvidgad musikundervisning. Undervisningen ska ge våra elever goda kunskaper i musik, vokal träning samt erfarenhet att framträda inför publik och samarbeta med externa aktörer. Eleverna ska få en gedigen musikalisk grund att stå på inför framtiden.

Om du har frågor eller funderingar är det bara att du kontaktar någon av rektorerna på skolan.

Socila medier

Frågor och svar om musikklass

Eleverna i musikklassen har cirka 200 minuter musik per vecka. Undervisningen i musik har ett fokus på körsång. Genom sången stiftar eleverna bekantskap med musikens olika byggstenar och huvudmoment. Utbildningen innehåller även musikteori, instrumentkännedom, ensemblespel och musikskapande.

Eleverna i musikklassen deltar i konserter och andra former av musikaliska projekt. Det är roliga och viktiga inslag i elevernas utveckling. En höjdpunkt är våra omtyckta Luciakonserter.

Om du önskar att ditt barn ska börja i musikklass på Norrstrandsskolan ska du välja "Norrstrandsskolans musikklass" i e-tjänsten för skolval, MittSkolval.

När skolvalet har stängt kommer elever som valt musikklass få en inbjudan till att göra färdighetsprov. Efter att färdighetsprovet är genomfört får du besked om ditt barn kommit in eller inte.

Om ditt barn inte kommer in får det en plats på en kommunal skola nära hemmet utifrån hur du rangordnat dina önskemål och var det finns lediga platser.

Musikklasserna tar emot elever från andra kommuner i mån av plats.

Eftersom det krävs grundläggande sångfärdigheter och musikalitet för att kunna tillgodogöra sig undervisningen i musikklass gör alla elever ett färdighetstest med olika delmoment.

Vid inträdesprovet sjunger eleven:

  • en fritt vald sång
  • Broder Jakob
  • Blinka Lilla Stjärna från olika utgångstoner
  • härmar små melodier
  • härmar rytmer

Eleverna kallas i små grupper men gör även ett prov enskilt tillsammans med musiklärarna. Musiklärarna är Alice Jurström och Aime Gummesson som skapar en lugn och trygg atmosfär för eleverna.

Det individuella momentet tar cirka 15 minuter. Totalt tar hela provet inklusive samling och fika cirka 100 minuter.

Sidan uppdaterad: 2023-05-22

Hittade du rätt information på sidan?