Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se
Glatt förskolebarn håller i en kloss
Linn Malmén

Linn Malmén

Barn 0-1 år

Här har vi samlat övergripande språkinsatser för barn i åldern 0-1 år.

Gåvoböcker från biblioteket via BVC

Genom gåvoböckerna uppmuntras vårdnadshavare att tidigt börja läsa och samtala utifrån böcker med sina barn.

För vem: Barn 4 månader och 8 månader.

Under barnets första år är hjärnan extra mottaglig för språkinlärning. Samarbetet mellan biblioteket och barnhälsovården innebär att alla barn i Karlstad får egna böcker under sitt första levnadsår. Boken lämnas av barnhälsovården vid ett enskilt samtal med vårdnadshavare där vikten av tidig språkträning med barnet lyfts fram.

Vill du veta mer?

Läs mer på Region Värmland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller kontakta Stadsbiblioteket via kontaktcenter 054-540 00 00.

Mål och avstämningspunkter 0–1 år

Språkundersökningar genomförs på barnavårdscentralerna för att kunna vägleda föräldrar i hur de kan uppmärksamma och stimulera barnens försök att kommunicera. Barnhälsovården kan också hänvisa vidare till andra språkstimulerande verksamheter, såsom bibliotek eller öppen förskola

För vem: När barnet är 0-3 mån, 3-5 mån, 6-8 mån, 10 mån

Barnhälsovårdens personal följer hur barnets tal och språk utvecklas liksom hur barnet kommunicerar och samspelar med sin omgivning. Föräldrars erfarenheter, frågor och eventuella oro uppmärksammas och en bedömning av eventuellt vidare behov görs.

Det som undersöks är:

  • 0 - 3 månader - bedömning av svarsleende och svarsljud.
  • 3 - 5 månader - om barnet låter med varierade vokaler samt uppföljning av svarsleende och svarsljud.
  • 6 månader - om barnet har ett nyanserat joller. Om barnet jollrar med olika vokaler efter varandra och kan glida mellan olika vokaler. Nu kan joller med konsonant och vokal förekomma.
  • 8 månader - om jollret utvecklats till ett mer varierat joller (jämfört med vid 6 månader) med olika konsonanter och vokaler tillsammans. Intresse av att ha en pratstund, samt ögonkontakt och intresse för kontakt med förälder och BHV-sjuksköterska i samband med lek.
  • 10 månader - Barnet imiterar lek med klossar. Barnet söker efter bollen du gömt. Barnet följer din instruktion. Barnet tycker att tittutleken är rolig. Barnet har stavelsejoller.

Läs mer om språkundersökning och screening här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hörselundersökningar genomförs för att tidigt identifiera upptäckter som kan medföra språkliga svårigheter för barnet längre fram. Hörsel är en förutsättning för att ett talat språk ska kunna utvecklas.

För vem: Alla föräldrar erbjuds hörselscreening för sina nyfödda barn. Hörselbedömningar görs löpande under BVC-besöken.

Vid 6-8 månaders ålder genomförs en mer omfattande undersökning.

Undersökningarna genomförs i form av samtal med vårdnadshavarna om barnets hörsel, hur de uppmärksammar tal och hur barnet reagerar på ljud.

Läs mer om hörselundersökning här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerad: 2023-05-01

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?