Lärare som hjälper en elev med en dator
Linn Malmén

Barn 13-16 år

Här har vi samlat övergripande språkinsatser för barn i åldern 13-16 år.

Eget bibliotekskort

Det egna bibliotekskortet ger barnet möjlighet att gratis låna böcker samt få tillgång till de e-tjänster som biblioteken erbjuder. Konsten att läsa är ett av livets viktigaste redskap. Lånekortet ger barnen tillgång till böckernas värld som stimulerar fantasin, väcker läsglädje, nyfikenhet och ökar läsförmågan.

För vem: Från 5 år och uppåt.

Alla barn som fyllt 5 år har rätt till ett eget bibliotekskort. För att få ett kort skriver vårdnadshavare under en lånekortsansökan och lämnar in den till något av biblioteken i kommunen.

Vill du veta mer?

Kontakta Stadsbiblioteket via Kontaktcenter på 054 - 540 00 00

Språk och kultur

Att i samarbete med Kulturskolan arbeta med språk och kultur med inspiration av olika estetiska uttryck.

För vem: Från förskolan till årskurs 9

Kulturskolan erbjuder olika projekt till barn i olika åldrar, vissa med inriktning mot språkutveckling, till exempel genom skapande, drama, musik och olika typer av framträdanden. Nya, aktuella erbjudande annonseras inför varje läsår.

Vill du veta mer?

Kontakta Kulturskolan via e-post kulturskolan@karlstad.se

Legimus

Syftet med Legimus är att ge barn och ungdomar med läsnedsättning tillgång till inlästa böcker genom tjänsten Legimus.

För vem: Barn och ungdomar med läsnedsättning.

Barn och ungdomar som har läsnedsättning på grund av dyslexi eller andra orsaker har rätt att få tillgång till Legimus. Legimus innehåller skön- och facklitteratur. Barnet lyssnar på böckerna i surfplatta, telefon eller dator. Tjänsten tillhandahålls av MTM, Myndigheten för tillgängliga medier, och biblioteken registrerar barnen som får inloggning till Legimus. För att få en inloggning tecknas ett avtal, via biblioteket, mellan vårdnadshavare och MTM.

Vill du veta mer?

Kontakta Stadsbiblioteket via Kontaktcenter på 054 - 540 00 00.

Inläsningstjänst

Att ge alla elever likvärdiga möjligheter att ta till sig kunskap och information genom inlästa läromedel.

För vem: Elever 7-18 år.

ILT är ett digitalt specialpedagogiskt verktyg inköpt av kommunen som skall stödja arbetet med fokus på elever med läs- och skrivsvårigheter samt nyanlända elever. De inlästa läromedlen är anpassade för grundskolan.

Vill du veta mer?

Läs mer om Inläsningstjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Eller kontakta oss via e-post: digkomp@karlstad.se

Begreppa

Syftet med Begreppa är att ge alla elever likvärdiga möjligheter att ta till sig kunskap och information genom informationsfilmer.

För vem: Elever med annat modersmål än svenska 7-18 år.

Begreppa är ett digitalt stöd för elever med annat modersmål än svenska. Stödet består av tecknade informationsfilmer inom NO, SO och matematik. Berättarrösten och undertexterna finns på språken svenska, engelska, tigrinja, arabiska, somaliska och dari. Eleven kan använda filmerna för självstudier, repetition eller inför prov.

Vill du veta mer? Höra av dig via e-post till: digkomp@karlstad.se

Skriva sig till lärande

Skriva sig till lärande (STL) är en modell som, enligt forskning ökar lärandet och språkutvecklingen genom att kombinera pedagogik och digital teknik.

För vem: Modellen riktar sig till elever från förskoleklass till år 9.

Den pedagogiska modellen bygger på ett språkutvecklande arbetssätt där samarbetet mellan elever och lärare understödjs av digital teknik och digitala arenor. Kombinationen av pedagogik och teknik gör det möjligt för alla elever, oavsett eventuella läs- och skrivsvårigheter, att delta i skriftliga samarbeten med sina klasskamrater.

Vill du veta mer?

Kontakta barn- och ungdomsförvaltningens avdelning för mottagande och undervisningsnära stöd via Kontaktcenter 054 - 540 00 00.

Litteraturfördjupning åk 7

Syftet är att stimulera barnens läsning av skönlitteratur och att ge eleverna möjlighet att möta en författare för att ställa fördjupande frågor.

För vem: Elever i år 7.

En samordnad insats i Karlstads kommun som möjliggör bokinköp och författarbesök till alla elever i år 7. Inför författarbesöken förarbetas detta genom att litteratur läses av pedagoger och elever. Alla elever har läst samma titel eller olika titlar av samma författare, vilket möjliggör gemensamma boksamtal samt fördjupade läsupplevelser genom klassens för- och efterarbete. Val av bok och författare görs av förstelärarna i svenska på högstadiet.

Vill du veta mer? Kontakta Kulturskolan via e-post: kulturskolan@karlstad.se

Sollägret

Sollägret vill uppmuntra till eget skrivande och att deltagande ungdomar får fler verktyg till eget skrivande när lägerveckan är slut.

För vem: Elever 13-16 år.

Under lägerveckan får deltagarna träffa andra med intressen för skrivande. Ungdomarna gör olika typer av skrivövningar och diskuterar böcker. Varje år väljs en roman ut som deltagarna får innan lägret börjar. Författaren till boken besöker lägret och ungdomarna får chans att ställa frågor om boken och hur det är att vara författare. Deltagarna deltar vid en kulturell upplevelse exempelvis en föreställning i Berättarladan med Västanå teater.

Vill du veta mer? Kontakta Stadsbiblioteket: 054/540 24 00.

Mål och avstämningspunkter 13-16 år

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla:

 • sin förmåga att urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
 • sin förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • sin förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • sin förmåga att söka information från olika källor och värdera dessa,
 • sin förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

Genom grundskolans undervisning i ämnet svenska som andraspråk ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift, läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, välja och använda språkliga strategier,
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • söka information från olika källor och värdera dessa.

Genom den anpassade grundskolans undervisning i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • tala och samtala i olika sammanhang,
 • läsa, förstå och reflektera över olika texter,
 • skriva texter för olika syften och mottagare,
 • bearbeta innehållet i litteratur, bilder, film, teater, drama och andra medier, och söka och värdera information från olika källor

De nationella proven är ett stöd för en likvärdig och rättvis bedömning och betygsättning av en elevs kunskaper.

För vem: Elever i årskurs 9.

De nationella proven består av delprov. Vissa delprov skall genomföras på ett specifikt datum och andra prov skall genomföras någon gång under provperioden. I grundskolan genomförs nationella prov i årskurs 3, 6 och 9.

Vill du veta mer?

Läs mer på Skolverkets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För vem: Elever årskurs 6-9.

När lärare sätter betyg utvärderar hon eller han allsidigt varje elevs kunskaper i förhållande till kunskapskraven. Elever i grundskolan får betyg första gången i slutet av höstterminen i årskurs 6. Sedan får eleven ett nytt betyg varje termin fram till våren i årskurs 9 när slutbetyget sätts. Det är med slutbetyget eleven söker vidare till gymnasieskolan.

Vill du veta mer?

Läs mer på Skolverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller kontakta rektor på din skola.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

13 Juni 2024