Elev mixar drinkar bakom en bardisk.

Så fördelas platserna

Om en skola har fler sökande än det finns platser används kommunens urvalsgrunder för att besluta om vilka barn som får plats. Urvalsgrunderna är olika för årskurs F-3 och årskurs 4-9.

Fördelning av de kommunala platserna

Kommunen är indelad i olika geografiska upptagningsområden. Alla barn som är folkbokförda inom ett område hör till en kommunal grundskola i det området, en så kallad garantiskola.

Ändringar i garantiskoleområden 2024

För att alla barn ska garanteras plats på en kommunal skola nära hemmet har gränserna för garantiskoleområden justerats inför 2024.

Garantiskolor som får ändrat upptagningsområde är:

 • Årskurs F-6: Orrholmsskolan/Herrhagsskolan/Kvarnbergsskolan
 • Årskurs F-6: Stockfallets skola/Kroppkärrsskolan
 • Årskurs 7-9: Mariebergsskolan/Norrstrandsskolan

När vi fördelar de kommunala skolplatserna tittar vi på om du som vårdnadshavare har gjort ett aktivt val av skola eller inte, och om du valt garantiskolan eller önskat en annan skola.

 • Om en skola har fler sökande än det finns platser har du som gjort ett skolval företräde till platserna framför de som inte har gjort något val.
 • Vill du att ditt barn ska gå på garantiskolan måste du aktivt välja den i skolvalet för att vara garanterad en plats.
 • Gör du inget skolval får ditt barn plats på en kommunal skola nära hemmet. Det kan vara garantiskolan, eller en annan skola där det finns lediga platser. Gör du inget val är det inte säkert att ditt barn får gå kvar på sin nuvarande skola även om nästa årskurs finns där.
 • Önskar du en annan skola än garantiskolan är barnet inte garanterad plats där. Finns det inte lediga platser på ditt förstahandsval får barnet i stället plats på någon av de andra önskade skolorna, eller på en annan skola nära hemmet. För att vara säker på att få plats på garantiskolan måste du ha med den som ett av dina önskemål.
 • Att välja en annan skola än garantiskolan kan innebära att ditt barn inte får följa med till samma skola som sina klasskamrater när det är dags att byta skola, till exempel inför högstadiet. Det beror på att platserna i första hand går till de elever som har skolan som garantiskola och aktivt har valt den skolan.
 • Elever från andra kommuner tas endast emot om möjlighet finns samt om eleven har särskilda skäl.

Tänk på att om du väljer en annan skola än ditt barns garantiskola kan rätten till skolskjuts upphöra.

Urvalsgrupper

Urvalsgrupperna visar vilken rätt en elev har till en viss skola och i vilken ordning eleverna prövas mot skolan i fall det finns fler sökanden än det finns platser.

Eleverna prövas i ordningen:

 1. Elever som har skolan som garantiskola och har valt den
 2. Elever som har syskonförtur (årskurs F-3) eller obruten skolkedja (årskurs 4-9)
 3. Övriga elever i Karlstads kommun som inte har förtur till skolan som garantiskola, syskonförtur eller obruten skolkedja
 4. Elever från annan kommun

Elever som har skolan som garantiskola och har valt den får plats i första hand. Finns det sedan platser kvar fylls det på med elever från efterföljande urvalsgrupper.

Finns det kvar elever som har samma rätt till en viss skola lottas platserna.

Syskonförtur används vid skolval och skolbyte för förskoleklass till och med årskurs 3.

Syskonförtur gäller om barnet har ett syskon som går i förskoleklass till och med årskurs 6 på den önskade skolenheten. En skola kan bestå av flera skolenheter (om skolan har olika rektorer för olika årskurser). Det innebär att yngre syskon som ska börja på samma skola som ett äldre syskon inte omfattas av syskonförturen ifall syskonet tillhör en annan skolenhet.

Med syskon räknas barn som är folkbokförda på samma adress.

Obruten skolkedja används vid skolval och skolbyte för årskurs 4 till och med årskurs 9.

Obruten skolkedja innebär att de elever som tidigare har valt en annan skola än garantiskolan har rätt att gå kvar på den skolan. Om nästkommande årskurs inte finns får eleven förtur till att följa med sina klasskamrater till den garantiskola som hör till området.

Vad innebär en skola nära hemmet?

Ditt barn har rätt till plats på en skola nära hemmet, men det behöver inte vara den skola som är närmast hemmet.

Avståndsberäkningen görs via säkra gator, vägar samt gång- och cykelvägar.

För elever i förskoleklass - årskurs 3 räknas en skola nära hemmet som:

 • En skola max 3 kilometer från hemmet eller
 • någon av elevens 3 närmaste skolor om avståndet till närmaste skola är längre än 3 kilometer eller
 • garantiskolan om garantiskolan inte redan ryms inom punkterna 1 och 2.

För elever i årskurs 4–9 räknas en skola nära hemmet som:

 • En skola max 4 kilometer från hemmet eller
 • någon av elevens 4 närmaste skolor om avståndet till närmaste skola är längre än 4 kilometer eller
 • garantiskolan om garantiskolan inte redan ryms inom punkterna 1 och 2.

Taggar för sidan

Grundskola

Sidan uppdaterad: 2024-01-26

25 Maj 2024