Instrumentlån

Du bokar din kurs direkt i vår kurskatalog i Study Along. Där kan du också boka vissa instrument avgiftsfritt.

Till höstterminen 2023 tas avgifterna bort och det blir det gratis att boka kurser och låna instrument på Kulturskolan.

Lån av instrument

Vi lånar ut följande instrument beroende på tillgänglighet.

  • fiol
  • cello
  • vissa blåsinstrument

Du bokar instrument via Study Along.

Övriga instrument behöver du skaffa själv, eller på annat sätt ha tillgång till, för att på bästa sätt tillgodogöra dig undervisningen på Kulturskolan. Fråga gärna din lärare om råd kring instrument.

Avgift

  • Att låna ett instrument är avgiftsfritt från och med höstterminen 2023, men du skriver under ett låneavtal i samband med att du lånar instrumentet.

Avbryter du din undervisning under terminen lämnar du tillbaka instrumentet.

  • Instrumentet ska återlämnas till Kulturskolan omgående när du avslutat din kurs.
  • Har du lånat ett instrument av Kulturskolan är du skyldig att vårda det väl och se till att instrumentet är i samma skick när det lämnas tillbaka som när du fick det.
  • Om instrumentet skadas under lånetiden står eleven för reparationskostnaderna.
  • Vid förlorat instrument ersätter elev/vårdnadshavare kostnaden för instrumentet med hela värdet. Värdet varierar mellan olika instrument och bestäms av Kulturskolan.
  • Lånat instrument får ej lånas ut eller användas av annan än eleven.
  • Reparationer, instrumentförsäkring och förbrukningsmaterial, till exempel strängar och rörblad, betalar du själv.

OBS! Kulturskolans instrument är inte försäkrade genom kommunen.

Taggar för sidan

Kulturskola

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

20 Juli 2024