Flicka som sjunger tillsammans med en man som spelar piano

Sång och kör

Kulturskolans sångundervisning syftar till att utveckla din röst, inspirera till sångglädje och stärka din självkänsla.

Sång

På sånglektionerna utvecklar vi notläsning och gehör, sjunger på olika språk och ur olika genrer och stilar. Du får möjlighet att musicera med och för andra. Som fördjupning i ämnet finns kör, sånggrupp eller rock- och popensemble. Du får möjlighet att medverka vid olika framträdanden både inför en mindre grupp eller en stor publik.

Undervisningen sker enskilt, i mindre grupp och i ensemble och kör.

Du kan börja med solosång i grupp från och med från 12 års ålder och du kan fortsätta till och med våren det år du fyller 20.

Körsång

Vår ambition är att körundervisningen för varje elev blir betydelsefull och skapar lust för sången. Vår önskan är att stärka självkänslan genom att lära känna sin röst.

Vi arbetar med att lära känna den egen sångrösten och att kunna använda den i samklang med de andra i kören. Vi arbetar med uppvärmningsövningar för att lära sig sång- och andningsteknik, och rytmikövningar för att lära sig puls och rytm.

Viss grundläggande musikteori och förståelse för textens innehåll ingår också i körens arbete. Vi varierar sångvalet och blandar genrer för att få en inblick i olika sångstilar. Gammalt och nytt, enklare och mer avancerat, enstämmigt och flerstämmigt samt sånger på olika språk varvas för ett så varierat innehåll som möjligt.

Du kan söka till Kulturskolans körer från 6 års ålder.

Våra körer

  • Labolinakören (F-klass - åk 2)
  • Milliminakören (åk 1- åk 3)
  • Labankören (åk 3- åk 4)
  • Mezzokören (åk 5- åk 7)
  • Vox Nova (högstadiet/gymnasiet)
  • Klara Röster (fortsättningskör högstadiet/gymnasiet)
  • Klara Killar (högstadiet/gymnasiet)

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

22 Juni 2024