Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Information till fristående verksamhet förskola och grundskola

Här kan du som bedriver fristående förskola, grundskola och annan pedagogisk verksamhet ta del av aktuell information samt hitta e-tjänster och dokument.

Har ni frågor hör ni av er till barnochungdomsforvaltningen@karlstad.se

Vi skickar vidare din fråga till rätt person som sedan återkopplar till er.

Nyheter

Barn och elever i förskola,fritidshem och pedagogisk omsorg

Barn- och ungdomsförvaltningen administrerar barn och elever i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg IST förskola/fritidshem

Anmäla förändringar gällande barn/ elever i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Här anmäler du som rektor för fristående förskola eller annan pedagogisk verksamhet uppgifter om nya barn, vistelsetid och grund för placering och avslutar placering.

Denna e-tjänst kräver e-legitimation.

Anmälan av elever som börjar eller slutar friskola och anmälan om fritidshemsplacering görs i e-tjänsten.

IST förskola/fritidshem

Vi har bytt system

Efter påsklovet gick vi över till ett nytt administrativt system som heter Edlevo. Edlevo har ersatt IST förskola/fritidshem och Min sida- Barnomsorg.

Tilläggsbelopp

Tidsplan för ansökningar och beslut om tilläggsbelopp inför hösten 2024.

För att möta önskemål om att tidigarelägga processen om tilläggsbelopp kommer vi i år testa att arbeta i två perioder. Vi vill poängtera vikten av att inkomma med fullständiga ansökningshandlingar, är handlingar som exv. inkommer 20 april ofullständiga att ta beslut utifrån kommer beslut inte kunna tas 17 maj utan en komplettering kommer då få hanteras senare.

Period 1:

Ansökningsstopp 26 april.

Kommunikation av beslut: senast 17 maj.

Period 2:

Ansökningsstopp 30 juni.

Kommunikation av beslut: senast 30 augusti.

Löpande ansökningar som inkommer efter 30 juni kommer hanteras så skyndsamt som möjligt.

Skolval och skolbyte

I e-tjänsten Mitt Skolval är alla fristående skolor valbara. På karlstad.se/valavskola finns information vad som gäller vid ansökan eller byte till fristående skola.

Om ansökan inkommit via e-tjänsten tar kommunens administratör för skolval kontakt med administratör på fristående skola och kontrollerar om ansökan ska beviljas eller avslås

Om Skattemyndigheten har beslutat att ge personer sekretessmarkering så ska det finnas rutiner för att hantera detta hos varje huvudman då varje fall hanteras individuellt.

I IST förskola/ fritidshem ligger inga sekretessmarkerade barn. Om ett barn har eller får sekretessmarkering under tiden placeringen pågår så placeras barnet i stället på en skyddad enhet och syns inte i IST förskola/ fritidshem. Handläggare på barn- och ungdomsförvaltningen ändrar placeringen. Det kan finnas fall där en vårdnadshavare har sekretessmarkering men inte barnet/ barnen.

Barnpeng betalas fortfarande ut för barnet/ barnen.

Den fristående huvudmannen/rektorn ska inte skicka in sina tillbuds-/olycksfallsrapporter till barn-och ungdomsförvaltningen löpande.

Vid allvarliga händelser (som exempelvis allvarliga tillbud, olyckor eller hot) vill vi dock att ni kontaktar oss via barnochungdomsforvaltningen@karlstad.se då detta kan få medialt intresse och kommunen ofta blir kontaktad.

Vi vill påminna alla om att skicka in sina kontaktuppgifter via vårt formulär så att vi har korrekta kontaktuppgifter till er.

Om du har ett placerat barn eller elev som har ett tillfälligt personnummer eller samordningsnummer och får ett fullständigt personnummer så behöver det uppdateras i IST förskola/ fritidshem.

Det är systemförvaltare för IST som gör ändringen och det är viktigt att detta blir korrekt så att historik följer med.

Du skickar in namn och telefonnummer som vi kan kontakta er på via e-tjänsten och systemförvaltare tar kontakt med dig inom kort.

För information och ansökan till centralt organiserade särskilda undervisningsgrupper (CSU) för elever i årskurs 4-9 kontaktas enhetschef Anna Rosqvist.

E-postadress: anna.rosqvist@karlstad.se

Telefonnummer: 054-540 15 67

E-tjänster huvudmän

E-tjänster placering

Dokument

Dokument fylls på efter hand. Saknar du något dokument så kontaktar du oss via e-post barnochungdsomsforvaltningen@karlstad.se

Sidan uppdaterad: 2024-05-13

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida