Två elever sitter vid ett bord i ett klassrum och läser en bok.

Barnskötare/elevassistent

Det här är utbildningen för dig som vill bidra till barns och ungas utveckling och välmående. Efter den gemensamma basutbildningen väljer du inriktning: barnskötare eller elevassistent.

Studietakt
Heltid

Längd
61 veckor

Studieform
Klassrum eller flex

Nivå
Gymnasienivå

Utbildningsform
Yrkesutbildning

Utbildare
Komvux Karlstad

Elev cyklar med personal

Om utbildningen

En barnskötare arbetar med barn inom förskolan eller andra pedagogiska verksamheter. Att delta i lekar och aktiviteter är en stor del av barnskötarens jobb. I arbetet ingår även att utveckla den pedagogiska verksamheten tillsammans med förskollärarna.

En elevassistent arbetar i skolan och hjälper elever som behöver extra stöd för att klara undervisningen. Det kan till exempel handla om läs- och skrivsvårigheter, psykosociala svårigheter eller olika typer av funktionsnedsättningar. Elevassistenten kan också vara en extra undervisningsresurs i klassrummet, på raster och på fritids.

Utbildningsform

Det här är en yrkesutbildning. Det innebär att utbildningen innehåller både teori i skolan och arbetsplatsförlagt lärande (APL) på en arbetsplats. En yrkesutbildning består av minst 15 procent APL där du lär dig yrket med stöd av en handledare. Här får du den yrkeskompetens som krävs för att bli anställningsbar.

Elever i ett klassrum räcker upp handen.

Efter utbildningen

Du som läst inriktningen barnskötare kan jobba i till exempel kommunala eller privata förskolor eller inom personal- och föräldrakooperativ.

Har du i stället valt inriktningen elevassistent kan du exempelvis arbeta inom skolverksamhet eller på fritidshem.

Ansökan

Ansökan öppnar 15 oktober och stänger 15 november.

Utbildningen startar i januari 2025.

Förkunskaper

  • Godkänt betyg i svenska eller svenska som andraspråk på grundskolenivå.
  • Godkänt betyg i matematik på grundskolenivå.

Kurser i utbildningen

Kurs

Poäng

Etnicitet och kulturmöten100
Grundläggande vård och omsorg100
Hälsopedagogik100
Introduktion40
Kommunikation
100
Komvuxarbete100
Lärande och utveckling
100
Människors miljöer100
Pedagogiska teorier och praktiker100
Pedagogiskt ledarskap100
Specialpedagogik100
Svenska som andraspråk 1
100

Totalt

1140

Ämne

Poäng

Barns lärande och växande
100
Pedagogiskt arbete
200
Skapande verksamhet100

Totalt

400

Ämne

Poäng

Barns lärande och växande
100
Pedagogiskt arbete
200
Specialpedagogik 2100

Totalt

400

Vill du veta mer?

Inte rätt utbildning för dig?

Taggar för sidan

Vuxenutbildning

Sidan uppdaterad: 2024-03-28

21 Maj 2024