Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Yrkesinriktade utbildningar

Vuxenutbildningen erbjuder yrkesinriktade utbildningar för vuxna där efterfrågan på arbetsmarknaden är stor. Här kan du läsa mer om utbildningarna.

Yrkesutbildningar

En yrkesutbildning består av både teori i skolan och arbetsplatsförlagt lärande (APL) ute på en arbetsplats, där du lär dig yrket med stöd av en yrkesverksam handledare. Det ingår även praktiskt lärande i undervisningen men minst 15% är ute på en arbetsplats.

Under din APL får du möjlighet att testa och utveckla de arbetsmetoder du lärt dig i undervisningen. Det specifika innehållet under din praktik anpassas till din individuella utbildningsplan och företagets inriktning samt behovet av kompetens.

 • Utbildare: Lernia
 • Längd: 74 veckor
 • Poäng: Totalt 1480 gymnasiepoäng
 • Studieform: Klassrumsundervisning
 • Omfattning: Heltidsstudier, ca 40 timmar/vecka

När kan man ansöka till utbildningen?

 • P2: 15 januari - 15 februari
  Start: mars, v.13
 • P3: 15 mars - 15 april
  Start: juni, v.23
 • P4: 15 maj - 15 juni
  Start: augusti, v.33
 • P5: 15 augusti - 15 september
  Start: oktober, v.43

Förkunskaper

 • Godkänt betyg i svenska eller svenska som andraspråk (sas) och matematik på grundskolenivå.

Om utbildningen

I utbildningen lär du dig att bemästra yrket genom praktiskt arbete tillsammans med erfarna handledare. Utbildningen bedrivs i klassrum och du planerar ditt upplägg tillsammans med din lärare. Del av utbildningen sker på ett riktigt bageri och konditori. Den verkliga kunskap du får på plats förser dig med allt du behöver veta om yrkets olika moment.

När du kan grunderna, som att hantera maskiner, råvaror och olika tekniker, får du jobba med den mer kreativa delen och själv skapa dina egna delikata bakverk med trendsättande utseende. Allt är möjligt med inspiration och det är bara du som sätter gränser för ditt bakande.

Efter utbildningen

Efter utbildningen kan du arbeta som bagare eller konditor av olika slag. Du kan till exempel jobba på ett bageri, konditori, café, restaurang eller starta egen verksamhet inom bageri/konditori.

Kurser i utbildningen

Kurser

Poäng

Introduktion

80

Hygien

100

Livsmedels- och näringskunskap 1

100

Branschkunskap inom restaurang och livsmedel

100

Service och bemötande 1

100

Bageri 1

100

Bageri 2

200

Bageri 3

100

Konditori 1

100

Konditori 2

200

Konditori 3

100

Choklad och konfektyr

100

Konditori 4 eller Bageri 4

100

Totalt antal poäng

1480

Kurser efter behov

Kurser

Poäng

Komvuxarbete

100

Språkkurs och/eller stödjande insatser

xxx

 • Utbildare: Komvux Karlstad
 • Längd: 61 veckor
 • Poäng: Totalt 1540 gymnasiepoäng
 • Studieform: Klassrums- eller flexundervisning
 • Omfattning: Heltidsstudier, ca 40 timmar/vecka

När kan man ansöka till utbildningen?

 • P5: 15 augusti - 15 september
  Start: Planerad kursstart januari 2025

Förkunskaper

 • Godkänt betyg i svenska eller svenska som andraspråk (sas) och matematik på grundskolenivå.

Om utbildningen

Utbildningen ger dig en bra grund för arbetet som barnskötare eller elevassistent samt en förberedelse för yrkesexamen eller för högskolestudier till förskolelärare eller fritidspedagog. Utbildningen består av en gemensam basutbildning och sedan väljer eleven inriktning: barnskötare eller elevassistent.

Barnskötare

En barnskötare arbetar med barn inom förskolan eller andra pedagogiska verksamheter. Att delta i lekar och aktiviteter är en stor del av barnskötarens arbete, som exempelvis utevistelse, kreativ lek eller sagostunder. I arbetet ingår även att utveckla den pedagogiska verksamheten tillsammans med förskollärarna.

Elevassistent

En elevassistent arbetar i skolan och hjälper elever som behöver extra stöd för att kunna följa med i undervisningen. Det kan till exempel handla om läs- och skrivsvårigheter, koncentrationsproblem, psykosociala svårigheter och olika typer av funktionsnedsättningar. Elevassistenten kan också vara en extra undervisningsresurs i klassrummet, på raster och på fritids.

Efter utbildningen

Efter avslutad utbildning kan du exempelvis arbeta som barnskötare i kommunala eller privata förskolor eller inom personal- och föräldrakooperativ. Har du i stället valt inriktning elevassistent kan du exempelvis arbeta inom skolverksamhet eller på fritidshem.

Kurser i utbildningen

Kurser

Poäng

Introduktion

40

Människors miljöer

100

Lärande och utveckling

100

Pedagogiska teorier och praktiker

100

Kommunikation

100

Etnicitet och kulturmöten

100

Pedagogiskt ledarskap

100

Hälsopedagogik

100

Specialpedagogik 1

100

Grundläggande vård och omsorg

100

Svenska som andraspråk 1/ Stödjande insatser

100

Totalt antal poäng

1040

Kurser efter behov

Kurs

Poäng

Komvuxarbete

100

Påbyggnad: Barnskötare

Kurser

Poäng

Barns lärande och växande

100

Pedagogiskt arbete

200

Skapande verksamhet

100

Totalt antal poäng

400 (1540)

Påbyggnad: Elevassistent

Kurser

Poäng

Barns lärande och växande

100

Pedagogiskt arbete

200

Specialpedagogik 2

100

Totalt antal poäng

400 (1540)

 • Utbildare: Karlstads teknikcenter (KTC)
 • Längd: 60 veckor
 • Poäng: Totalt 1500 gymnasiepoäng
 • Studieform: Klassrumsundervisning
 • Omfattning: Heltidsstudier, ca 40 timmar/vecka

När kan man ansöka till utbildningen?

 • P3: 15 mars - 15 april
  Start: augusti, v.33

Observera att den här utbildningen söks under period 3 (15 mars-15 april) och startar i augusti (v. 33), enligt ovan. Vanligtvis söks utbildningar som startar i augusti under period 4.

Förkunskaper

 • Godkänt betyg i svenska eller svenska som andraspråk, matematik och engelska på grundskolenivå.
 • Vi rekommenderar även godkänt i gymnasiets första kurser i Svenska 1, eller Svenska som andraspråk 1, Matematik 1a och Engelska 5.
 • Det är även rekommenderat (inget krav) på att du har ett B-körkort eftersom du i arbetet kommer behöva ta dig till och från olika arbetsplatser.

Urval

 • Om du är behörig till utbildningen kallar vi dig till praktiska tester och kartläggande intervju. Antagningen till utbildningen görs baserat på denna urvalsprocess.

Om utbildningen

Vill du jobba med ett tekniskt hantverksyrke? I den här utbildningen lär du dig att installera stark- och svagströms applikationer med modern teknik inom såväl fastighet som lättare industri. Under utbildningens gång får du möjligheten att ta ett ECY-certifikat. Certifikatet innebär att du uppnått de krav som ställs på en anställningsbar elektriker.

Utbildningen ger dig en gedigen grund inom stark och svagströms områdena. Du lär dig det teoretiska och praktiska som behövs för att kunna hantera olika typer av elektriska applikationer samt underhåll och service av dessa. Stort fokus ligger på elsäkerhet. Utbildningen har även två APL perioder (arbetsplatsförlagt lärande) på totalt 8 veckor där du får praktisera hos ett företag.

Efter utbildningen

Efter utbildningen påbörjar du en lärlingsperiod på 1600 timmar hos det företag som du anställs av.

Kurser i utbildningen

Kurser

Poäng

Fastighetsautomation 1

100

Datorteknik 1a

100

Praktisk ellära

100

Elkraftteknik

100

Elektromekanik

100

Energiteknik 1

100

Servicekunskap

100

Belysningsteknik

100

Elinstallationer

200

Elmotorstyrning

100

Kommunikationsnät 1

100

Larm, övervakning och säkerhetssystem

100

Mekatronik 1

100

Komvuxarbete

100

Totalt antal poäng

1500

Kurser efter behov

Kurs

Poäng

Språkkurs och/eller stödjande insatser

xxx

 • Utbildare: Lernia
 • Längd: 64 veckor
 • Poäng: Totalt 1280 gymnasiepoäng
 • Studieform: Klassrums- eller flexundervisning
 • Omfattning: Heltidsstudier, ca 40 timmar/vecka

När kan man ansöka till utbildningen?

 • P4: 15 maj - 15 juni
  Start: augusti, v.33

Förkunskaper

 • Godkänt betyg i svenska eller svenska som andraspråk (sas) och matematik på grundskolenivå samt engelska 5 på gymnasienivå.

Om utbildningen

Du lär dig att planera, organisera och arbeta med hotellens olika avdelningar samt konferensverksamhet. Du får kunskap om att planera och utföra receptionsarbete. Du lär dig också att planera, organisera, informera om och leda aktiviteter, upplevelser och resor, servering av mat och dryck i matsal samt att organisera och planera frukost- och bufféservering.

Du har lätt för att bemöta okända människor och tycker om att kommunicera och ge god service i olika situationer. Arbetet innefattar också att välkomna kursledare och deltagare, alternativt gäster och kunder för att boka, sälja och planera möten eller evenemang samt att duka upp bufféer.

Efter utbildningen

Bredden i yrkespaketet gör att du kan få arbete inom hela turism- och konferenssektorn. Arbetet kan även vara på internationell nivå.

Kurser i utbildningen

Kurser

Poäng

Introduktion

80

Service och bemötande 1

100

Engelska 6

100

Besöksnäringen

100

Aktiviteter och upplevelser

100

Konferens och evenemang

100

Konferens 1

100

Konferens 2

100

Konferens 3

100

Logi

100

Drycker och ansvarsfull alkoholhantering

100

Reception 1

100

Frukost- och bufféservering

100

Totalt antal poäng

1280

Kurser efter behov

Kurser

Poäng

Servering 1

100

Språkkurs och/eller stödjande insatser

xxx

 • Utbildare: Lernia
 • Längd: 64 veckor
 • Poäng: Totalt 1280 gymnasiepoäng
 • Studieform: Klassrumsundervisning
 • Omfattning: Heltidsstudier, ca 40 timmar/vecka

När kan man ansöka till utbildningen?

 • P4: 15 maj - 15 juni
  Start: augusti, v.33

Förkunskaper

 • Godkänt betyg i svenska eller svenska som andraspråk (sas) och matematik på grundskolenivå samt Engelska 5.

Om utbildningen

Receptionisten är oftast den första person man kommer i kontakt med på ett hotell eller företag. Arbetet kräver att man har lätt för att ge kunder och gäster ett professionellt bemötande och god service. Arbetet i en reception präglas av att planera, organisera och samarbeta med hotellets olika avdelningar, ta emot gäster och kunder i samband med incheckning, utcheckning samt rumsbokningar. Du lär dig kassahantering och att genomföra olika möten och evenemang som sker i verksamheten samt att duka upp bufféer.

Efter utbildningen

Efter avslutad utbildning kan du jobba som receptionist på vandrarhem, hotell och konferensanläggningar och bemöta och ge service till kunder och gäster. Bredden i yrkespaketet gör att du kan få arbete inom hela turism- och konferenssektorn.

Kurser i utbildningen

Kurser

Poäng

Introduktion

80

Service och bemötande 1

100

Besöksnäringen

100

Drycker och ansvarsfull alkoholhantering

100

Konferens och evenemang

100

Konferens 1

100

Logi

100

Reception 1

100

Reception 2

100

Reception 3

100

Våningsservice 1

100

Frukost- och bufféservering

100

Engelska 6

100

Totalt antal poäng

1280

Kurs efter behov

Kurs

Poäng

Språkkurs och/eller stödjande insatser

xxx

 • Utbildare: Lernia
 • Längd: 44 veckor
 • Poäng: Totalt 780 gymnasiepoäng
 • Studieform: Klassrumsundervisning
 • Omfattning: Heltidsstudier, ca 40 timmar/vecka

När kan man ansöka till utbildningen?

 • P4: 15 maj - 15 juni
  Start: augusti, v.33

Förkunskaper

 • Godkänt betyg i svenska eller svenska som andraspråk (sas) och matematik på grundskolenivå.

Om utbildningen

Det första intrycket som du får när du kliver in på ett hotell eller annan konferensverksamhet sätter en förväntan och nivå på upplevelsen. Som medarbetare inom våningsservice behöver du kunna kommunicera, bemöta och ge service till gäster och kunder i olika situationer utifrån behov och förväntningar för att kunna ge en sådan bra upplevelse som möjligt.

Du lär dig hur hotell är organisatorisk uppbyggda med olika avdelningar inklusive konferensverksamhet. Du övar dina förmågor att kommunicera, bemöta och ge service till gäster och kunder i olika situationer utifrån behov och förväntningar på ett professionellt sätt. Du får lära dig om systematisk städning och underhåll, organisation, planering och inredning och hur detta påverkar gästens upplevelse.

Efter utbildningen

Efter avslutad utbildning kan du jobba som frukostvärd, ta emot konferensgäster eller ha hand om städningen på vandrarhem, konferensanläggningar, hotell eller kryssningsfartyg. Bredden i yrkespaketet gör att du kan få arbete inom hela turism- och konferenssektorn.

Kurser i utbildningen

Kurser

Poäng

Introduktion

80

Service och bemötande 1

100

Logi

100

Reception 1

100

Våningsservice 1

100

Våningsservice 2

100

Våningsservice 3

100

Frukost och bufféservering

100

Totalt antal poäng

780

Kurser efter behov

Kurser

Poäng

Konferens 1 (rekommenderas)

100

Språkkurs och/eller stödjande insatser

xxx

 • Utbildare: Lernia
 • Längd: 69 veckor
 • Poäng: Totalt 1380 gymnasiepoäng
 • Studieform: Klassrumsundervisning
 • Omfattning: Heltidsstudier, ca 40 timmar/vecka

När kan man ansöka till utbildningen?

 • P2: 15 januari - 15 februari
  Start: mars, v.13
 • P3: 15 mars - 15 april
  Start: juni, v.23
 • P4: 15 maj - 15 juni
  Start: augusti, v.33
 • P5: 15 augusti - 15 september
  Start: oktober, v.43

Förkunskaper

 • Godkänt betyg i svenska eller svenska som andraspråk (sas) och matematik på grundskolenivå.

Om utbildningen

Det här är den perfekta utbildningen för dig som vill arbeta med händerna, i ett högt tempo och har en kreativ sida. Kraven på utbildad personal inom restaurangbranschen ökar hela tiden och därför är det viktigt med en kvalitetsutbildning. Mat är även något som berör alla och det är en uppfyllande känsla att kunna ge människor en riktig måltidsupplevelse.

Efter utbildningen

Efter utbildningen kan du bland annat arbeta som kock av olika slag, med inriktning mot restauranger, storkök samt livsmedelsbranschen.

Kurser i utbildningen

Kurser

Poäng

Introduktion

80

Hygien

100

Livsmedels- och näringskunskap 1

100

Branschkunskap inom restaurang och livsmedel

100

Service och bemötande 1

100

Mat och dryck i kombination

100

Matlagning 1

100

Matlagning 2

200

Matlagning 3

200

Matlagning 4

200

Specialkoster

100

Totalt antal poäng

1380

Kurser efter behov

Kurser

Poäng

Komvuxarbete

100

Språkkurs och/eller stödjande insatser

xxx

 • Utbildare: Komvux Karlstad
 • Längd: 77 veckor
 • Poäng: Totalt 1500 gymnasiepoäng
 • Studieform: Klassrums- eller flexundervisning
 • Omfattning: Heltidsstudier, ca 40 timmar/vecka

När kan man ansöka till utbildningen?

 • P4: 15 mars - 15 april
  Start: augusti, v.33

Förkunskaper

 • Godkänt betyg i svenska eller svenska som andraspråk (sas) och matematik på grundskolenivå.

Om utbildningen

Undersköterskor arbetar nära människor som av olika anledningar är i behov av vård, omsorg, stöd eller service. Undersköterskor inom äldreomsorg arbetar på särskilda boenden eller i hemtjänst. En stor del av arbetet handlar om att stödja och motivera vård- och omsorgstagare att göra det de själva klarar av för att leva ett så självständigt liv som möjligt.

Under utbildningen studerar du människans behov och lär dig vilken betydelse livsstilen har för hälsan. Du kommer att få lära dig att bemöta människor på ett yrkesmässigt sätt och få kunskaper om hur människor reagerar då de är sjuka eller hamnar i svåra situationer. Vård och omsorgsutbildning för vuxna vänder sig till dig som vill ha ett arbete där människan står i centrum.

Under utbildningen kommer du att få hjälpa till med personlig vård, utföra både medicintekniska, samt administrativa och sociala uppgifter. Du kommer också lära dig att planera, genomföra och dokumentera arbetet

Inför varje APL-period ska du lämna utdrag ur belastningsregistret till din APL plats. Detta beställs via polisen.se.

Efter utbildningen

Efter utbildningen kan du arbeta inom hälso- och sjukvård, psykiatri, äldreomsorg och med personer med funktionsvariation.

Kurser i utbildningen

Kurser

Poäng

Anatomi och fysiologi 1

50

Anatomi och fysiologi 2

50

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1

100

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2

100

Gerontologi och geriatrik

100

Hälso- och sjukvård 1

100

Hälso- och sjukvård 2

100

Omvårdnad 1

100

Omvårdnad 2

100

Psykologi 1

50

Psykiatri 1

100

Psykiatri 2

100

Social omsorg 1

100

Social omsorg 2

100

Vård- och omsorg (specialisering) eller komvuxarbete

100

Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1

100

Samhällskunskap 1a1

50

Totalt antal poäng

1500

I utbildningen ingår också kurserna:

Kurs

Poäng

Introduktion

40

 • Utbildare: Nobina och Folkuniversitetet
 • Längd: 20 veckor
 • Poäng: Totalt 500 gymnasiepoäng
 • Studieform: Klassrumsundervisning
 • Omfattning: Heltidsstudier, ca 40 timmar/vecka

När kan man ansöka till utbildningen?

 • P2: 15 januari - 15 februari
  Start: v. 10

Förkunskaper

 • Kunskaper i svenska motsvarande SFI D eller motsvarande.
 • Vara 21 år eller äldre.
 • Haft svenskt B-körkort i minst 1 år räknat från utbildningens startdatum.

För att kunna bli antagen till utbildningen genomgår du en kartläggning. Första steget är att du får en länk till Nobinas digitala tester skickat till din mejl (1 personlighetstest och 5 koncentrationstester). Om du klarar testerna blir du kallad till test på plats hos Nobina (B-teori). Därefter görs en provkörning med bil och en intervju. Antagningen till utbildningen görs utifrån kartläggningen om dina förutsättningar att klara utbildningen, samt skollagen och förordningen om vuxenutbildningen.

Till testtillfället på plats hos Nobina ska du ta med dig ett utdrag ur belastningsregistret i ett oöppnat kuvert. Utdrag ur belastningsregistret beställer du från polisen.se Länk till annan webbplats.. Du ska också ta med dig namn, telefonnummer och mejladresser till 2 relevanta referenser, ex. tidigare chef, arbetsgivare, lärare etc.

Om utbildningen

Utbildningen passar dig som är utåtriktad och flexibel och som tycker om människor och strävar efter att ha nöjda kunder. För att klara jobbet krävs det att du behärskar svenska i tal och skrift.

Utbildningen består av både teoretiska och praktiska lektioner, samt självstudier. Arbetsplatsförlagt lärande (APL) utgör minst 15% av utbildningen. Det specifika innehållet i din APL anpassas efter din individuella utbildningsplan och APL-företagets inriktning.

Steg 1 - Teoriutbildning
Första delen består av D-teori, tung trafik och förberedelse för säkerhetskontroll (funktionsbeskrivningar). Steg 1 avslutas med kunskapsprov (teoriprov) hos Trafikverket.

Steg 2 - Körutbildning
Andra delen består av övningskörning under 4 - 8 veckor beroende på tidigare erfarenhet. Lektionstiderna bestäms av förarutbildare i samråd med elev. Steg 2 avslutas med förarprov hos Trafikverket.

Steg 3 - Yrkeskompetensutbildning
Tredje delen består av 140 timmar YKB-utbildning, farligt gods och L-ABC. Steg 3 avslutas med kunskapsprov hos Trafikverket.

Efter utbildning

Efter avslutad utbildning kan du jobba som bussförare. Bussförare är och fortsätter att vara ett bristyrke. Stora pensionsavgångar under de närmaste åren gör att drygt 2 000 förare per år behöver nyanställas i branschen. Vi ser att det finns goda chanser till jobb efter avklarad utbildning.

Kurser i utbildningen

Kurser

Poäng

Yrkestrafik - vux

300

Persontrafik - vux

200

Totalt antal poäng

500

I utbildningen ingår också orienteringskursen:

Kurs

Poäng

Orienteringskurs

40

Lärlingsutbildningar

Lärlingsutbildning är på gymnasienivå och är en studieväg med samma behörighetsregler, kunskapskrav och examensmål som gymnasieskolan eller programmål som anpassad gymnasieskola.

När du läser en lärlingsutbildning är minst 70% av utbildningen arbetsförlagt arbete (APL) där du lär dig yrket med stöd av en yrkesverksam handledare ute på en arbetsplats. Din lärare följer regelbundet upp hur du utvecklar dina kunskaper och säkerställer att de följer utbildningens mål. Du studerar på plats i skolan en dag i veckan för yrkesteori och praktiska moment. Målet med utbildningen är att du får den yrkeskompetens som krävs för att bli anställningsbar.

Kontak

Kontaktperson: Kjell Nyström

E-post: larling@karlstad.se

Telefon: 054-540 18 92

 • Utbildare: Nobelgymnasiet
 • Längd: 48 veckor
 • Poäng: Totalt 1200 gymnasiepoäng
 • Studieform: Klassrumsundervisning (minst 70% ute på en arbetsplats)
 • Omfattning: Heltidsstudier, ca 40 timmar/vecka

När kan man ansöka till utbildningen?

 • P4: 15 maj–15 juni
  Start: Augusti, v. 33
 • P5: 15 augusti–15 september
  Start: Oktober, v. 43

Förkunskaper

 • Kunskaper i svenska motsvarande svenska som andraspråk
  delkurs 2 på grundskolenivå.
 • B-körkort är en rekommendation då arbetsplatserna varierar.

Om utbildningen

En glastekniker underhåller, reparerar eller byter ut glas i fönster och dörrar. Du kan konstruera fasader, tak och väggar av glas, men också arbeta med bilglas eller tavelinramning. Arbetet som glastekniker är ett modernt teknikyrke med många inslag av traditionellt hantverk. Det är ett precisionsarbete och det gäller att man är noggrann.

Efter utbildningen

Efter utbildningen kan du söka en lärlingsanställning på ett företag inom branschen. Enligt gällande yrkesutbildningsavtal får du efter 5 500 timmar och godkänt yrkesprov ditt yrkesbevis.

De kommande åren antas behovet av glastekniker komma att öka, då byte av fönsterglas blivit en viktig energibesparing. Det finns alltså goda utsikter till jobb för dem som väljer att utbilda sig inom yrket. Som glastekniker kan du jobba inom olika branscher, exempelvis serviceglasmästare glas- och metallmontör, bilglasmontörer, glashantverkare, konstinramare. Det kan förekomma tunga lyft i jobbet.

Kurser i utbildningen

Kurser

Poäng

Husbyggnads-processen

200

Husbyggnad 1

100

Husbyggnad 2

200

Husbyggnad 3 - Ombyggnad

200

Specialyrken 1

100

Specialyrken 2

200

Specialyrken 3

200

Totalt antal poäng

1200

 • Utbildare: Nobelgymnasiet
 • Längd: 44 veckor
 • Poäng: Totalt 1100 gymnasiepoäng
 • Studieform: Klassrumsundervisning (minst 70% ute på en arbetsplats)
 • Omfattning: Heltidsstudier, ca 40 timmar/vecka

När kan man ansöka till utbildningen?

 • P4: 15 maj–15 juni
  Start: Augusti, v. 33
 • P5: 15 augusti–15 september
  Start: Oktober, v. 43

Förkunskaper

 • Kunskaper i svenska motsvarande svenska som andraspråk
  delkurs 2 på grundskolenivå.
 • B-körkort är en rekommendation då arbetsplatserna varierar.

Efter utbildningen

Efter genomförd utbildning påbörjas en kvalificeringstid genom en lärlingsanställning i ett branschföretag. Under kvalificeringstiden som är 24/30/36 månader beroende på yrke så har du en lärlingslön enligt gällande avtal. Efter utbildningen kan du söka en lärlingsanställning.

Det råder idag stor brist på arbetskraft inom bygg och anläggning. Inom byggindustrin finns det en mängd olika sido- eller specialyrken. Det är yrken där arbetsmarknaden är god och många företag är i behov av arbetskraft.

Kurser i utbildningen

Kurser

Poäng

Husbyggnadsprocessen

200

Husbyggnad 1

100

Husbyggnad 2

200

Husbyggnad 3 - Ombyggnad

200

Golvläggning 1

100

Golvläggning 2 - Våtrum

100

Golvläggning 3 - Trä och laminat

200

Totalt antal poäng

1100

 • Utbildare: Nobelgymnasiet
 • Längd: 40 veckor
 • Poäng: Totalt 1000 gymnasiepoäng
 • Studieform: Klassrumsundervisning (minst 70% ute på en arbetsplats)
 • Omfattning: Heltidsstudier, ca 40 timmar/vecka

När kan man ansöka till utbildningen?

 • P4: 15 maj–15 juni
  Start: Augusti, v. 33
 • P5: 15 augusti–15 september
  Start: Oktober, v. 43

Förkunskaper

 • Kunskaper i svenska motsvarande svenska som andraspråk
  delkurs 2 på grundskolenivå.
 • B-körkort är en rekommendation då arbetsplatserna varierar.

Om utbildningen

Håltagare är precis som det låter. En person som gör hål i olika byggmaterial. I arbetsuppgifterna ingår exempelvis sågning av berg, där det inte går att spränga, borrning och sågning i befintliga konstruktioner till rivning av hela eller delar av huskroppar och väg- och golvsågning.

Till din hjälp använder du teknisk avancerad och kraftfull utrustning som kräver rätt handlag och stor kunskap. Du jobbar ibland mot anläggning där det inte går att spränga men oftast med ombyggnader av hus. Nya hål behövs när man byter rörstammar, el eller ventilation och när till exempel kök och badrum ska placeras i nya lägen.

Efter utbildningen

Efter genomförd utbildning påbörjas en kvalificeringstid genom en lärlingsanställning i ett branschföretag. Under kvalificeringstiden som är 24/30/36 månader beroende på yrke så har du en lärlingslön enligt gällande avtal. Efter utbildningen kan du söka en lärlingsanställning.

Det råder idag stor brist på arbetskraft inom bygg och anläggning. Inom byggindustrin finns det en mängd olika sido- eller specialyrken. Det är yrken där arbetsmarknaden är god och många företag är i behov av arbetskraft.

Kurser i utbildningen

Kurser

Poäng

Husbyggnadsprocessen

200

Husbyggnad 1

100

Husbyggnad 2

200

Husbyggnad 3 - Ombyggnad

200

Specialyrken 1

100

Specialyrken 2

200

Totalt antal poäng

1000

 • Utbildare: Nobelgymnasiet
 • Längd: 60 veckor
 • Poäng: Totalt 1200 gymnasiepoäng
 • Studieform: Klassrumsundervisning (minst 70% ute på en arbetsplats)
 • Omfattning: Heltidsstudier, ca 40 timmar/vecka

När kan man ansöka till utbildningen?

 • P3: 15 mars–15 april
  Start: Juni, v. 23
 • P4: 15 maj–15 juni
  Start: Augusti, v. 33
 • P5: 15 augusti–15 september
  Start: Oktober, v. 43

Förkunskaper

 • Kunskaper i svenska motsvarande svenska som andraspråk
  delkurs 2 på grundskolenivå.
 • B-körkort är en rekommendation då arbetsplatserna varierar.

Om utbildningen

Har du en hög servicekänsla och tycker om att ge kunden det lilla extra? Tycker du om att arbeta i ett högt tempo där problemlösning ingår i ditt uppdrag? Då har vi en utbildning för dig!

Lastbilsmekaniker arbetar med tunga fordon och bussar. Felsökning, reparation och service är de vanligaste arbetsuppgifterna. Fältservice förekommer, då åker mekanikern ut till kundens fordon för att laga det på plats. Att vara serviceinriktad och kunna kommunicera med kunder är en stor del av arbetet.

Efter utbildningen

Arbetsförmedlingen bedömer att det kommer vara mycket liten konkurrens om jobben för motorfordonsmekaniker och fordonsreparatörer under det närmaste året. Det innebär att personer som har den utbildning eller erfarenhet som krävs kommer ha mycket stora möjligheter till arbete.

Även på 3 års sikt bedömer Arbetsförmedlingen att möjligheterna till arbete för motorfordonsmekaniker och fordonsreparatörer kommer vara mycket stora.

Kurser i utbildningen

Kurser

Poäng

Fordonsteknik - introduktion

200

Lastbilar och mobila maskiner – verkstad och elteknik

100

Lastbilar och mobila maskiner – basteknik

100

Lastbilar och mobila maskiner – service och underhåll 1

100

Lastbilar och mobila maskiner – förbränningsmotorer

200

Lastbilar – kraftöverföring

100

Lastbilar – chassi och bromsar

200

Lastbilar – system- och diagnosteknik 1

100

El och hybridfordon 1

100

Totalt antal poäng

1200

 • Utbildare: Nobelgymnasiet
 • Längd: 40 veckor
 • Poäng: Totalt 1000 gymnasiepoäng
 • Studieform: Klassrumsundervisning (minst 70% ute på en arbetsplats)
 • Omfattning: Heltidsstudier, ca 40 timmar/vecka

När kan man ansöka till utbildningen?

 • P5: 15 augusti–15 september
  Start: Oktober, v. 43

Förkunskaper

 • Kunskaper i svenska motsvarande svenska som andraspråk
  delkurs 2 på grundskolenivå.
 • B-körkort är en rekommendation då arbetsplatserna varierar.

Om utbildningen

Målare är specialister på behandling av ytor. De arbetar med att måla inom- och utomhusmiljöer och att tapetsera väggar. I arbetet ingår att göra ett noggrant underarbete i form av spackling, slipning och grundmålning. Som målare behöver du vara praktiskt lagd och kan ta eget ansvar. Som målare träffar du mycket folk, allt från privata kunder och företag och naturligtvis de andra hantverkarna på arbetsplatsen.

Vanligt förekommande arbeten är spackling, grundning, målning, tapetsering, dekorationsmålning, ådring och marmorering. Det är ett varierande arbete där du får möjlighet att utvecklas, arbeta självständigt samt ha ansvar. Du har mycket kontakt med andra människor i ditt dagliga arbete och jobbar nära flera andra yrkesgrupper inom byggbranschen, ibland även arkitekter, inredare och ingenjörer.

Efter utbildningen

Efter utbildningen kan du söka en lärlingsanställning på ett måleriföretag. Lärlingsanställningen pågår fram till att man arbetat 6800 timmar. Mellan 5950-6800 timmar göra man ett arbetsprov och har sedan möjlighet att bli färdigutbildad målare.

Möjliga framtida arbetsplatser kan exempelvis vara: måleriföretag, byggföretag och färghandel.

Kurser i utbildningen

Kurser

Poäng

Måleriprocessen

200

Måleri 1

200

Måleri 2

200

Måleri 3

200

Måleri 4

200

Totalt antal poäng

1000

 • Utbildare: Nobelgymnasiet
 • Längd: 40 veckor
 • Poäng: Totalt 1000 gymnasiepoäng
 • Studieform: Klassrumsundervisning (minst 70% ute på en arbetsplats)
 • Omfattning: Heltidsstudier, ca 40 timmar/vecka

När kan man ansöka till utbildningen?

 • Mer information kommer när utbildningen blir aktuell för ansökan.

Förkunskaper

 • Kunskaper i svenska motsvarande svenska som andraspråk
  delkurs 2 på grundskolenivå.
 • B-körkort är en rekommendation då arbetsplatserna varierar.

Om utbildningen

Vill du jobba med ett hantverksyrke? Vill du ha ett omväxlande yrke där du jobbar i olika miljöer och där inga arbeten är likt ett annat. Du bör inte vara höjdrädd då mycket av arbetena sker på höga höjder. Då kan utbildningen som plåtslagare passa dig.

Plåtslagare är ett äkta hantverksyrke. En skicklig plåtslagare har därför ett bra öga för detaljer, är händig, kreativ och en god problemlösare. Du träffar massor med nya människor och det är viktigt att kunna samarbeta med andra.

Plåtslagare tillverkar själva de plåtdelar som monteras på tak och fasader. Tillverkningen sker på företagets verkstad och ska oftast passa helt unika förutsättningar. Det kan till exempel handla om att skapa plåtdelar till ett torn, en skorsten, eller ett sluttande tak.

Efter utbildningen

Information kommer.

Kurser i utbildningen

Kurser

Poäng

Plåtslageriprocessen

200

Plåtslageri - grunder

100

Byggnadsplåtslageri 1

200

Byggnadsplåtslageri 2

200

Byggnadsplåtslageri 3

200

Ventilationsplåtslageri 1

100

Totalt antal poäng

1000

 • Utbildare: Nobelgymnasiet
 • Längd: 32 veckor
 • Poäng: Totalt 800 gymnasiepoäng
 • Studieform: Klassrumsundervisning (Basutbildning 20 veckor med minst 15 % APL, därefter lärlingsutbildning 12 veckor med minst 70 % APL)
 • Omfattning: Heltidsstudier, ca 40 timmar/vecka

När kan man ansöka till utbildningen?

 • P5: 15 augusti–15 september
  Start: Oktober, v. 43

Förkunskaper

 • Kunskaper i svenska motsvarande svenska som andraspråk
  delkurs 2 på grundskolenivå.
 • B-körkort är en rekommendation då arbetsplatserna varierar.

Om utbildningen

Vuxenutbildningen i Karlstads kommun startar upp en ny utbildning till Solcellsmontör. Utbildningen är en av få i sitt slag i Sverige och har tagits fram och genomförs i nära samarbete med arbetsgivare i branschen och Glava Energy Center.

I utbildningen ingår även certifieringar inom:

 • Ställning
 • Säkra lyft / Fallskydd
 • Mobila plattformar
 • Heta arbeten

Om yrket

Som solcellsmontör arbetar du tillsammans i ett team med att installera solceller på olika typer av tak, markanläggningar och industrier. Arbetet är tungt och du behöver klara av att genomföra arbetsuppgifterna på höga höjder. Du behöver ha en god fysik för att klara av att klättra, bära tungt och hantera maskiner.

Det är viktigt att du kan samarbeta med andra i grupp, men också kunna arbeta på egen hand och klara av att följa instruktioner. I jobbet är du företagets huvudsakliga kontakt med många av kunderna. Det är därför viktigt att du har lätt för att träffa nya människor och kan bemöta dessa på ett trevligt och professionellt sätt.

Efter utbildningen

Fler och fler väljer att montera solceller på sina fastigheter och solenergibranschen slår rekord år efter år. Det gäller både antalet anläggningar, installerad effekt och mängden producerad el. Det råder idag stor brist på arbetskraft inom solcellsbranschen som behöver fler utbildade montörer.

Kurser i utbildningen

Kurser

Poäng

Husbyggnad 1

100

Husbyggnad 2

200

Husbyggnad 3 - Ombyggnad

200

Specialyrken 1

100

Specialyrken 2

200

Totalt antal poäng

800

Kurs efter behov

Kurs

Poäng

Språkkurs och/eller stödjande insatser

xxx

 • Utbildare: Nobelgymnasiet
 • Längd: 48 veckor
 • Poäng: Totalt 1200 gymnasiepoäng
 • Studieform: Klassrumsundervisning (minst 70% ute på en arbetsplats)
 • Omfattning: Heltidsstudier, ca 40 timmar/vecka

När kan man ansöka till utbildningen?

 • P4: 15 maj–15 juni
  Start: Augusti, v. 33
 • P5: 15 augusti–15 september
  Start: Oktober, v. 43

Förkunskaper

 • Kunskaper i svenska motsvarande svenska som andraspråk
  delkurs 2 på grundskolenivå.
 • B-körkort är en rekommendation då arbetsplatserna varierar.

Om utbildningen

Takmontör är ett yrke där du ofta kommer att arbeta i mindre och självständiga grupper. Det är ett utpräglat utomhusjobb, så det är en fördel om du tycker om att jobba ute året runt.

I jobbet som takmontör jobbar du med material som ska tåla väder och behöver därför ha kunskap om brandventilation, takfönster, gasolbrännare, plåt, papp, takbrunnar och isoleringsmaterial.

Efter utbildningen

Efter genomförd utbildning påbörjas en kvalificeringstid genom en lärlingsanställning i ett branschföretag. Under kvalificeringstiden som är 24/30/36 månader beroende på yrke så har du en lärlingslön enligt gällande avtal. Efter utbildningen kan du söka en lärlingsanställning.

Det råder idag stor brist på arbetskraft inom bygg och anläggning. Inom byggindustrin finns det en mängd olika sido- eller specialyrken. Det är yrken där arbetsmarknaden är god och många företag är i behov av arbetskraft.

Kurser i utbildningen

Kurser

Poäng

Husbyggnadsprocessen

200

Husbyggnad 1

100

Husbyggnad 2

200

Husbyggnad 1 - Ombyggnad

200

Specialyrken 1

100

Specialyrken 2

200

Specialyrken 3

200

Totalt antal poäng

1200

 • Utbildare: Nobelgymnasiet
 • Längd: 48 veckor
 • Poäng: Totalt 1200 gymnasiepoäng
 • Studieform: Klassrumsundervisning (minst 70% ute på en arbetsplats)
 • Omfattning: Heltidsstudier, ca 40 timmar/vecka

När kan man ansöka till utbildningen?

 • P4: 15 maj–15 juni
  Start: Augusti, v. 33
 • P5: 15 augusti–15 september
  Start: Oktober, v. 43

Förkunskaper

 • Kunskaper i svenska motsvarande svenska som andraspråk
  delkurs 2 på grundskolenivå.
 • B-körkort är en rekommendation då arbetsplatserna varierar.

Om utbildningen

Som undertaksmontör arbetar du inomhus och kommer in sent i byggprocessen. Undertak monteras inte bara för att skapa värme- och ljudisolering, utan också i rent dekorativt syfte och för att förändra rummets utseende. Det vanligaste är att du jobba med att dölja exempelvis rör, kablar och ventilationstrummor och förbättra akustiken i rum.

Efter utbildningen

Efter genomförd utbildning påbörjas en kvalificeringstid genom en lärlingsanställning i ett branschföretag. Under kvalificeringstiden som är 24/30/36 månader beroende på yrke så har du en lärlingslön enligt gällande avtal. Efter utbildningen kan du söka en lärlingsanställning.

Det råder idag stor brist på arbetskraft inom bygg och anläggning. Inom byggindustrin finns det en mängd olika sido- eller specialyrken. Det är yrken där arbetsmarknaden är god och många företag är i behov av arbetskraft.

Kurser i utbildningen

Kurser

Poäng

Husbyggnadsprocessen

200

Husbyggnad 1

100

Husbyggnad 2

200

Husbyggnad 1 - Ombyggnad

200

Specialyrken 1

100

Specialyrken 2

200

Specialyrken 3

200

Totalt antal poäng

1200

Sidan uppdaterad: 2024-02-27

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida