Svenska för invandrare (sfi)

Svenska för invandrare (sfi) är en utbildning i svenska för dig som har ett annat modersmål. Här kan du läsa mer om utbildningen.

Ansök

Ansökan till sfi är alltid öppen.

Sfi-kurser startar varje månad förutom maj, juli och december.

Om sfi

  • Sfi är en utbildning i svenska för dig som har ett annat modersmål.
  • På sfi lär du dig att läsa, skriva, tala, höra och förstå svenska.
  • Utbildningen är gratis.

Studievägar

Det finns tre studievägar (1, 2 och 3) inom sfi. Vilken studieväg du ska gå beror på vilken tidigare utbildning du har. När du gör din ansökan till sfi blir du placerad i den studieväg som passar dig bäst.

Studieväg 1

För dig som inte har gått i skola eller har kort skolbakgrund och inte kan läsa och skriva.

Studieväg 2

För dig som har grundskoleutbildning från ditt hemland.

Studieväg 3

För dig som har gymnasieutbildning eller högre utbildning från ditt hemland.

Frågor och svar

Du kan läsa sfi i Karlstads kommun om du

  • har fyllt 16 år
  • är folkbokförd i kommunen
  • har ett svenskt personnummer eller samordningsnummer.

För dig som är medborgare i EU, ESS eller Schweiz räcker det att du är minst 16 år och bor i Karlstads kommun.

Att läsa sfi tar olika lång tid för olika personer.

Beroende på vilken studieväg du läser varierar utbildningens längd.

Du kan börja och sluta sfi vid olika tillfällen.

Alla elever läser sfi minst 15 timmar i veckan.

I Karlstads kommun kan du läsa sfi hos två utbildare. När du har gjort din ansökan blir du placerad hos den utbildare som erbjuder din studieväg.

Ja, du kan läsa sfi när du är föräldraledig.

Ja, du som kommer från Ukraina kan också läsa sfi.

Ja, du kan kombinera sfi med en annan utbildning.

Praktisk sfi

Praktisk sfi är en utbildning där du får lära dig svenska i skolan och träna språket på en arbetsplats. På arbetsplatsen får du också lära dig hur det är att jobba i Sverige.

Kombinationsutbildningar

En kombinationsutbildning är för dig som vill lära dig svenska och ett yrke samtidigt. Under en kombinationsutbildning studerar du svenska i skolan och lär dig yrket på en arbetsplats.

Du som har frågor om sfi är välkommen att kontakta Vuxenutbildningscenter.

Ring

Telefonnummer: 054-540 17 17

Telefontid: Måndag och onsdag, 09.30–11.30

Mejla

Mejladress: sfi@karlstad.se

Besök

Besöksadress: Norra Klaragatan 18, 643 40 Karlstad, Karolinen hus M plan 1

Besökstider: Måndag till torsdag, 09.30–11.30

Taggar för sidan

Svenska för invandrare, sfi

Sidan uppdaterad: 2024-03-26

20 Maj 2024