Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Nivåtest, prövning och validering

Nivåtest, prövning och validering är olika sätt att uppvisa och dokumentera kunskaper du har men som du saknar betyg eller intyg på.

Nivåtest

Ett nivåtest mäter dina nuvarande kunskaper i ett ämne. Testet är för dig som vill veta vilken nivå du ska börja studera på. Ett nivåtest ger inget betyg.

Du kan göra ett nivåtest på grundläggande- eller gymnasial nivå inom engelska, matematik, svenska, svenska som andraspråk och svenska för invandrare (sfi).

Anmälan till nivåtest

Steg 1

Steg 2

Prövning

En prövning innebär att du får dina kunskaper bedömda i en kurs. Du kan göra en prövning för att höja ett betyg eller för att få ett betyg i en kurs du inte har läst tidigare.

Inför en prövning deltar du inte i någon undervisning utan studerar kursens innehåll på egen hand. Under prövningen bedöms dina kunskaper i kursens alla moment.

Anmälan till prövning

Prövningsperioder

Period 1: Vecka 41–46 2024. Sista anmälningsdag: 30 augusti 2024.

Period 2: Vecka 7–12 2025. Sista anmälningsdag: 13 december 2024.

Prövningsavgift

Kostnaden för en prövning är 500 kr för varje kurs. Du betalar prövningsavgiften via swish enligt instruktionerna du får i din anmälningsbekräftelse.

Prövningen är kostnadsfri om du har F eller IG i kursen som du ska pröva i och studerar andra kurser på vuxenutbildningen i Karlstad vid prövningstillfället.

Frågor?

Validering

En validering värderar och dokumenterar dina kunskaper som ännu inte finns bekräftade som betyg eller intyg. Det kan till exempel vara kunskaper du skaffat dig på andra sätt än genom studier.

Syftet med en validering kan vara att du vill

  • anpassa innehållet i en utbildning så att du inte behöver läsa det du redan kan
  • förkorta tiden på en utbildning
  • dokumentera dina kunskaper för att kunna visa upp vid till exempel en arbetsintervju.

Vill du göra en validering kontaktar du studie- och yrkesvägledningen.

Sidan uppdaterad: 2024-06-04

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida