Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Olika sätt att studera

Det finns flera olika sätt att studera för dig som vuxen. Här kan du hitta ett studiesätt som passar dig.

Studieformer

Klassrumsundervisning passar dig som vill studera på plats under lärarhandledda lektioner. Här studerar du vid schemalagda lektioner i klassrum tillsammans med lärare. Du förväntas vara närvarande och delta aktivt på lektionerna. Kursplanering finns på en digital lärplattform.

Distansundervisning passar dig som vill studera självständigt på en annan plats än i skolan. Studieformen innebär att du studerar via en lärplattform under eget ansvar. Fokus ligger på självstudier men beroende på vad du studerar kan obligatoriska moment på plats ingå. Det är viktigt att du kan strukturera, planera och prioritera dina studier på egen hand eftersom kontakten med lärare är begränsad. Du behöver ha tillgång till en egen dator och vara aktiv på skolans lärplattform.

Flexundervisning passar dig som vill studera en del på distans och en del i klassrum. Studieformen innebär att du studerar via en lärplattform på distans i kombination med lärarledda lektioner på plats i skolan. Tillsammans med lärare planerar du dina studier och bestämmer i vilken omfattning du behöver delta i lärarledda lektioner. Du behöver ha tillgång till en egen dator och vara aktiv på skolans lärplattform.

Utbildningsformer

En yrkesutbildning innehåller både teori i skolan och arbetsplatsförlagt lärande (APL) på en arbetsplats. En yrkesutbildning består av minst 15 procent APL där du lär dig yrket med stöd av en handledare.

En lärlingsutbildning innehåller både teori i skolan och arbetsplatsförlagt lärande (APL) på en arbetsplats. En lärlingsutbildning består av minst 70 procent APL där du lär dig yrket med stöd av en handledare.

En kombinationsutbildning är till för dig som vill lära dig svenska och ett yrke samtidigt. Du studerar både i skolan och på en arbetsplats. I skolan har du en språklärare som lär dig svenska och en yrkeslärare som lär dig yrket. På arbetsplatsen har du en handledare som visar dig hur arbetet går till.

Anpassad utbildning

Komvux som anpassad utbildning är till för dig som har en intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada.

Här kan du studera på grundläggande eller gymnasial nivå. Du kan välja att läsa kurser eller gå en lärlingsutbildning.

På komvux som anpassad utbildning utvecklas du utifrån dina behov och förutsättningar.

Sidan uppdaterad: 2024-06-13

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida