Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Studieekonomi

Under tiden du studerar kan du ansöka om bidrag och lån. Det gör du hos Centrala studiestödsnämnden (CSN).

Studiemedel

Studiemedel består av två delar – ett bidrag som du får och ett lån som du måste betala tillbaka. Du kan välja att till exempel bara ansöka om bidraget eller låna ett mindre belopp.

Du som läser svenska för invandrare (sfi) kan inte ansöka om studiemedel.

Studiestarts­stöd

Studiestarts­stöd är ett bidrag som arbetssökande kan få under en kortare tid för att läsa en vuxenutbildning. Stödet är till för dig som har en kort tidigare utbildning och som behöver utbilda dig på grundskole- eller gymnasienivå för att få ett arbete.

Omställningsstudiestöd

Omställnings­­studiestödet är ett studiestöd för vuxna mitt i arbetslivet. Omställningsstudiestöd kan du få för att vidareutbilda dig inom ditt yrkesområde eller till ett helt nytt yrke. Det riktar sig till dig som är mellan 27 och 62 år och som har arbetat en längre tid.

Sidan uppdaterad: 2024-05-27

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida