Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledning erbjuds vuxna som är folkbokförda i Karlstads kommun. Få hjälp med att planera dina studier.

Boka vägledningssamtal

Vi erbjuder vägledningssamtal digitalt, via telefon eller samtal på plats. Vid ett bokat telefonsamtal eller videosamtal ringer vi eller kopplar upp oss med dig via Teams.

Vägledningssamtalet handlar om dig och dina önskemål

Ett vägledningssamtal är ett längre individuellt samtal som handlar om dina tankar och önskemål kring studier och arbetsliv. Tillsammans pratar vi om dina erfarenheter och dina mål så att du kan få förutsättningar att göra ett så väl genomtänkt val som möjligt. Vi skriver även en studieplan för hur du ska nå ditt mål.

På ett vägledningssamtal hos oss kan du:

  • få vägledning i hur du kan nå dina studie- och yrkesmål
  • skriva en individuell studieplan
  • göra en slutbetygs- och examensplanering
  • få information om studievägar, behörigheter och studieekonomi
  • få stöd i informationssökning inför studie- och yrkesval.

Förbered dig inför vägledningssamtalet

  • Fundera över vad du kan ta reda på själv och vad du behöver hjälp med av studie- och yrkesvägledare.
  • Notera frågor och funderingar på valfritt sätt som stöd för minnet.
  • Skicka in en kopia av ditt betyg till studie- och yrkesvägledaren innan samtalet, till exempel gymnasiebetyg om du har studerat på gymnasiet.
  • Om du får förhinder är det viktigt att du avbokar din tid då vi har hög förfrågan på vägledningssamtal.

Möjlighet till validering

Validering betyder att du kan få dina kunskaper och erfarenheter inom ett område värderade, dokumenterade och erkända. Vill du göra en validering kontaktar du inledningsvis studie- och yrkesvägledningen.

Sidan uppdaterad: 2023-05-26

Hittade du rätt information på sidan?

Innehåll på sida