Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledning erbjuds för vuxna som är folkbokförda i Karlstads kommun. Vi hjälper dig att planera dina studier.

Vad kan vi hjälpa dig med?

Studie- och yrkesvägledare vägleder, informerar och motiverar dig som står inför ditt val av studier eller yrke. Till vuxenutbildningens studie- och yrkesvägledare kan du vända dig om du behöver

 • vägledning inför ditt framtida studie- eller yrkesval
 • hjälp med studieplanering för att läsa mot en examen eller ett slutbetyg
 • öka din självmedvetenhet och valkompetens på vägen mot dina framtidsmål.

Olika sätt att få hjälp

Vid kortare frågor om till exempel studieplanering kan du ringa till oss eller skicka ett mejl.

Ett vägledningssamtal är ett längre individuellt samtal som handlar om dina tankar och önskemål kring studier och arbetsliv. Tillsammans pratar vi om dina erfarenheter och mål för att ge dig förutsättningar att göra ett så genomtänkt val som möjligt.

Vi erbjuder vägledningssamtal via telefon, videosamtal och som fysiskt möte.

På ett vägledningssamtal kan du

 • få vägledning i hur du kan nå dina studie- och yrkesmål
 • få hjälp med att skriva en individuell studieplan
 • få information om studievägar, behörigheter och studieekonomi
 • få stöd i informationssökning inför studie- och yrkesval
 • göra en slutbetygs- eller examensplanering.

Förbered dig inför vägledningssamtalet

 • Fundera över vad du kan ta reda på själv och vad du behöver hjälp med av studie- och yrkesvägledaren.
 • Anteckna dina frågor på valfritt sätt som stöd för minnet.
 • Mejla en kopia av dina betyg till vagledningstorget@karlstad.se innan samtalet, till exempel gymnasiebetyg om du har studerat på gymnasiet.

Om du får förhinder

Vi har hög efterfrågan på våra vägledningssamtal. Vid förhinder är det därför viktigt att du avbokar din tid.

Möjlighet till validering

Validering betyder att du kan få dina kunskaper och erfarenheter inom ett område värderade, dokumenterade och erkända. Vill du göra en validering kontaktar du inledningsvis studie- och yrkesvägledningen.

Taggar för sidan

Komvux
Vuxenutbildning

Sidan uppdaterad: 2023-09-27

5 Oktober 2023