Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Utbildningar och kurser inom vuxenutbildningen

Vuxenutbildningen i Karlstad erbjuder ett flertal olika skolformer för dig som vill studera som vuxen, både teoretiska och yrkesinriktade.

Läs mer om våra utbildningar och kurser

Svenska för invandrare (sfi)

Svenska för invandrare (sfi) är en grundläggande utbildning i svenska för dig som inte har svenska som modersmål. Målet med utbildningen är att du ska få så bra kunskaper i det svenska språket så att du kan klara det vardagliga livet.

Grundläggande kurser

Som vuxen kan du läsa teoretiska kurser på grundläggande nivå som motsvarar grundskolan till och med årskurs 9. Utbildningen ger dig som studerande de kunskaper som behövs för att kunna studera vidare på gymnasial nivå.

Gymnasiala kurser

Som vuxen kan du läsa teoretiska kurser på gymnasial nivå som motsvarar gymnasiet. Du kan läsa för att få ut slutbetyg eller examensbevis och för att få behörighet till högskolan, universitet eller yrkeshögskola.

Yrkesinriktade utbildningar

Vuxenutbildningen erbjuder yrkesinriktade utbildningar för vuxna där efterfrågan på arbetsmarknaden är stor. Här kan du se vårt utbud, läsa vad som gäller för vardera utbildning och hur du studerar.

Komvux som anpassad utbildning

På komvux som anpassad utbildning (Lärvux) utvecklas du utifrån dina behov och förutsättningar. Här kan du läsa kurser eller gå en lärlingsutbildning.

Prövning

Om du behöver hitta rätt studienivå, göra en komplettering eller saknar betygsunderlag finns det olika sätt att komma vidare. Här kan du läsa mer om nivåtest, prövning och validering.

Sidan uppdaterad: 2023-12-01

Hittade du det du sökte på sidan?