Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Utbildningar och kurser inom vuxenutbildningen

Vuxenutbildningen i Karlstad erbjuder ett flertal olika skolformer för dig som vill studera som vuxen, både teoretiska och yrkesinriktade.

Informationsträff med utbildare

Informationsträff för lärlingsutbildningar!

Välkommen att delta på informationsträff med utbildare för lärlingsutbildningar.

Måndagen den 12 juni kl. 14.00-15.00

Plats: Nobelgymnasiet - Aulan
Adress: Nokiagatan 20, 654 66 Karlstad

Läs mer om vilka utbildningar det gäller

Läs mer om våra utbildningar och kurser

Svenska för invandrare (sfi)

Svenska för invandrare (sfi) är en grundläggande utbildning i svenska för dig som inte har svenska som modersmål. Målet med utbildningen är att du ska få så bra kunskaper i det svenska språket så att du kan klara det vardagliga livet.

Grundläggande kurser

Som vuxen kan du läsa teoretiska kurser på grundläggande nivå som motsvarar grundskolan till och med årskurs 9. Utbildningen ger dig som studerande de kunskaper som behövs för att kunna studera vidare på gymnasial nivå.

Gymnasiala kurser

Som vuxen kan du läsa teoretiska kurser på gymnasial nivå som motsvarar gymnasiet. Du kan läsa för att få ut slutbetyg eller examensbevis och för att få behörighet till högskolan, universitet eller yrkeshögskola.

Yrkesinriktade utbildningar

Vuxenutbildningen erbjuder yrkesinriktade utbildningar för vuxna där efterfrågan på arbetsmarknaden är stor. Här kan du se vårt utbud, läsa vad som gäller för vardera utbildning och hur du studerar.

Komvux som anpassad utbildning - Lärvux

På Komvux som anpassad utbildning ges du möjlighet att utveckla dina kunskaper och din kompetens för att stärka din ställning i arbets- och samhällslivet samt att främja din personliga utveckling.

Prövning

En prövning innebär att du läser in kursen på egen hand och gör prov vid ett eller flera tillfällen. Dina kunskaper i alla kursmoment kommer att prövas i alla kurser. Prövningsförrättaren sätter betyg efter avslutad prövning.

Sidan uppdaterad: 2023-05-30

Hittade du rätt information på sidan?