Grundläggande kurser inom vuxenutbildningen

Som vuxen kan du läsa teoretiska kurser på grundläggande nivå som motsvarar grundskolan till och med årskurs 9. Utbildningen ger dig som studerande de kunskaper som behövs för att kunna studera vidare på gymnasial nivå.

Kontaktuppgifter

Ansök till vuxenutbildningen

Din ansökan skickar du in själv via en webbansökan. Tänk på att vara så tydlig som möjlig när du fyller i syfte och mål med dina studier.

Ansökningsperioder och starter

Ansökningsperiod

Start

P1: 15 oktober - 15 november

Januari, V.3

P2: 15 januari - 15 februari

Mars, V.13

P3: 15 mars - 15 april

Juni, V.23

P4: 15 maj - 15 juni

Augusti, V.33

P5: 15 augusti - 15 september

Oktober, V.43

Så studerar du

Vuxenutbildningen har teoretiska grundläggande kurser hos olika utbildare. Studieupplägg och studieform kan se olika ut hos de olika utbildarna. Samtliga utbildare använder sig av webbaserade lärplattformar. Du får tillgång till lärplattformen av utbildaren vid kursstart. Du som studerar får själv bekosta kurslitteratur och material.

  • Dina förkunskaper avgör vad och på vilken nivå du ska studera.
  • Heltidsstudier beräknas ta cirka 40 timmar per vecka oavsett studiesätt.
  • Som studerande på vuxenutbildningen har du tillgång till handledning och stöd i dina studier.

Läs mer om hur du kan få handledning och stöd i dina studier som vuxenstuderande.

Planera dina studier

Vill du ha hjälp med att planera dina studier? Vuxenutbildningen i Karlstad erbjuder studie- och yrkesvägledning för vuxna som är folkbokförda i Karlstads kommun.

Grundläggande kurser

Vuxenutbildningen i Karlstad erbjuder ett brett urval av teoretiska kurser på grundläggande nivå. Nedanför kan du läsa mer om vardera kurs, vilka utbildare som erbjuder kursen och vilka studieformer utbildarna erbjuder.

Kurskod: GRNENG2
Poäng: 600 totalt

Efter antagning kommer du bli placerad på den nivå du befinner dig och utbildningstiden kommer att anpassas efter det. Om du behöver läsa alla delkurser tar det ca 40 veckor.

Grundläggande delkurser inom engelska

Delkurser

Poäng

Delkurs 1

100

Delkurs 2

100

Delkurs 3

200

Delkurs 4

200

Utbildare och studieform

Utbildare

Studieform

Folkuniversitetet

Klassrum- och flex

Infokomp

Klassrum- och flex

Kurskod: GRNGEO2
Poäng: 150 totalt

Utbildare och studieform

Utbildare

Studieform

Folkuniversitetet

Klassrum och flex

Kurskod: GRNHIS2
Poäng: 150 totalt

Utbildare och studieform

Utbildare

Studieform

Folkuniversitetet

Klassrum och flex

Infokomp

Klassrum och flex

Kurskod: GRNMAT2
Poäng: 600 totalt

Efter antagning kommer du bli placerad på den nivå du befinner dig och utbildningstiden kommer att anpassas efter det. Om du behöver läsa alla delkurser tar det ca 40 veckor.

Grundläggande delkurser inom matematik

Delkurser

Poäng

Delkurs 1

100

Delkurs 2

100

Delkurs 3

200

Delkurs 4

200

Utbildare och studieform

Utbildare

Studieform

Folkuniversitetet

Klassrum- och flex

Infokomp

Klassrum- och flex

Tingvalla

Klassrum, flex och distans

Kurskod: GRNSAM2
Poäng: 150 totalt

Utbildare och studieform

Utbildare

Studieform

Folkuniversitetet

Klassrum och flex

Infokomp

Klassrum och flex

Kurskod: GRNSVE2
Poäng: 700 totalt

Efter antagning kommer du bli placerad på den nivå du befinner dig och utbildningstiden kommer att anpassas efter det. Om du behöver läsa alla delkurser tar det ca 40 veckor.

Grundläggande delkurser inom svenska

Delkurser

Poäng

Delkurs 1

100

Delkurs 2

200

Delkurs 3

200

Delkurs 4

200

Utbildare och studieform

Utbildare

Studieform

Folkuniversitetet

Klassrum och flex

Infokomp

Klassrum och flex

Kurskod: GRNSVA2
Poäng: 700 totalt

Efter antagning kommer du bli placerad på den nivå du befinner dig och utbildningstiden kommer att anpassas efter det. Om du behöver läsa alla delkurser tar det ca 40 veckor.

Grundläggande delkurser inom svenska som andraspråk

Delkurser

Poäng

Delkurs 1

100

Delkurs 2

200

Delkurs 3

200

Delkurs 4

200

Utbildare och studieform

Utbildare

Studieform

Folkuniversitetet

Klassrum och flex

Infokomp

Klassrum och flex

Tingvalla

Klassrum och flex

Det finns olika sätt att studera på

På vuxenutbildningen kan du studera på olika sätt och du kan anpassa dina studier utefter dina behov. Nedanför kan du läsa om de olika studieformerna.

Studieformer inom vuxenutbildningen

Klassrumsundervisning innebär schemalagda lektioner varje vecka på plats i klassrum tillsammans med lärare. Kursplanering finns på en digital lärplattform och du förväntas att vara närvarande och aktivt delta i lektionerna som är en del av utbildningen.

Flexundervisning innebär studier via en lärplattform på distans i kombination med kontinuerlig uppföljning på plats i skolan med obligatoriska moment. Tillsammans med lärare planerar ni upp dina studier och gör upp i vilken omfattning du behöver delta i lärarledda lektioner. Du behöver ha tillgång till en egen dator och vara aktiv på skolans lärplattform.

Distansundervisning innebär att man studerar självständigt via en lärplattform och därmed behöver ta mer eget ansvar för sina studier. Fokus ligger på självstudier men beroende på vad du valt att studera kan det ingå obligatoriska moment på plats. Det är viktigt kunna strukturera, planera och prioritera dina studier på egen hand, eftersom kontakten med lärare är begränsad. Du behöver ha tillgång till egen dator och vara aktiv på skolans lärplattform.

Taggar för sidan

Komvux
Vuxenutbildning

Sidan uppdaterad: 2023-09-27

3 Oktober 2023