Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Gymnasiala kurser inom vuxenutbildningen

Som vuxen kan du läsa teoretiska kurser på gymnasial nivå som motsvarar gymnasiet. Du kan läsa för att få ut slutbetyg eller examensbevis och för att få behörighet till högskolan, universitet eller yrkeshögskola.

Kontaktuppgifter

Ansök till vuxenutbildningen

Din ansökan skickar du in själv via en webbansökan. Tänk på att vara så tydlig som möjlig när du fyller i syfte och mål med dina studier.

Ansökningsperioder och starter

Ansökningsperiod

Start

P1: 15 oktober - 15 november

Januari, V.3

P2: 15 januari - 15 februari

Mars, V.13

P3: 15 mars - 15 april

Juni, V.23

P4: 15 maj - 15 juni

Augusti, V.33

P5: 15 augusti - 15 september

Oktober, V.43

Så studerar du

Vuxenutbildningen har teoretiska gymnasiala kurser hos olika utbildare. Kurserna inom den gymnasiala vuxenutbildningen motsvarar ämnen och kurser i de nationella programmen i gymnasieskolan. Studieupplägg och studieform kan se olika ut hos de olika utbildarna. Samtliga utbildare använder sig av webbaserade lärplattformar. Du får tillgång till lärplattformen av utbildaren vid kursstart. Du som studerar får själv bekosta kurslitteratur och material.

  • Dina förkunskaper avgör vad och på vilken nivå du ska studera.
  • Om flera behöriga söker en kurs och inte alla får plats sker ett urval.
  • Heltidsstudier beräknas ta cirka 40 timmar per vecka oavsett studiesätt.
  • Som studerande på vuxenutbildningen har du tillgång till handledning och stöd i dina studier.

Läs mer om hur du kan få handledning och stöd i dina studier som vuxenstuderande.

Planera dina studier

Vill du ha hjälp med att planera dina studier? Vuxenutbildningen i Karlstad erbjuder studie- och yrkesvägledning för vuxna som är folkbokförda i Karlstads kommun.

Gymnasiala kurser

Vuxenutbildningen i Karlstad erbjuder ett brett urval av teoretiska kurser på gymnasial nivå. I vår sammanställning av alla kurser kan du se vilka/vilken utbildare som erbjuder kursen och vilka/vilken studieform utbildarna erbjuder.

Det finns olika sätt att studera på

På vuxenutbildningen kan du studera på olika sätt och du kan anpassa dina studier utefter dina behov. Nedanför kan du läsa om de olika studieformerna.

Studieformer inom vuxenutbildningen

Klassrumsundervisning innebär schemalagda lektioner varje vecka på plats i klassrum tillsammans med lärare. Kursplanering finns på en digital lärplattform och du förväntas att vara närvarande och aktivt delta i lektionerna som är en del av utbildningen.

Flexundervisning innebär studier via en lärplattform på distans i kombination med kontinuerlig uppföljning på plats i skolan med obligatoriska moment. Tillsammans med lärare planerar ni upp dina studier och gör upp i vilken omfattning du behöver delta i lärarledda lektioner. Du behöver ha tillgång till en egen dator och vara aktiv på skolans lärplattform.

Distansundervisning innebär att man studerar självständigt via en lärplattform och därmed behöver ta mer eget ansvar för sina studier. Fokus ligger på självstudier men beroende på vad du valt att studera kan det ingå obligatoriska moment på plats. Det är viktigt kunna strukturera, planera och prioritera dina studier på egen hand, eftersom kontakten med lärare är begränsad. Du behöver ha tillgång till egen dator och vara aktiv på skolans lärplattform.

Sidan uppdaterad: 2023-08-25

Hittade du rätt information på sidan?