Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Prövning inom vuxenutbildningen

En prövning innebär att du läser in kursen på egen hand och gör prov vid ett eller flera tillfällen. Dina kunskaper i alla kursmoment kommer att prövas i alla kurser. Prövningsförrättaren sätter betyg efter avslutad prövning.

Vem kan göra prövning?

Alla som är bosatta i Sverige och som inte längre läser vid ungdomsgymnasiet har möjlighet att genomgå prövning via vuxenutbildningen i alla kurser som det sätts betyg i.

Prövningsrutiner

I de flesta fall ingår såväl skriftliga som muntliga prövningsmoment. Beroende på kurs kan även andra delar ingå, exempelvis laborationer eller andra praktiska moment.

 • All information om prövningen skickas till den e-postadress du anger i din ansökan.
 • Vi erbjuder inte prövning i modersmålskurser.

Viktigt att tänka på

Vi rekommenderar att du endast anmäler dig till en prövning. Om du anmäler dig till prövning i flera kurser så kan tiderna för proven att krocka med varandra. Inga nya provtillfällen ges och avgiften återbetalas inte.

Prövningsperioder

Period 1: Vecka 41-46, 2023 (sista anmälningsdag 1 september 2023)

Period 2: Vecka 7-12, 2024 (sista anmälningsdag 15 december 2023)

Anmälan

Anmälan om prövning kan endast göras via ett webbformulär innan sista ansökningsdag. När du har anmält dig får du information om hur du betalar din prövning.

Anmälan till prövningsperiod 1 är nu stängd. Anmälan till prövningsperiod 2 öppnar under hösten 2023.

OBS! Inbetald prövningsavgift återbetalas inte

 • Prövningsavgiften återbetalas endast om du kan uppvisa läkarintyg.

 • Konstaden för prövning är 500 kr för varje kurs.
 • Betalning sätts in på Karlstads kommun bankgiro: 405-2213
 • Under meddelande skriver du ditt namn och personnummer och "konto 3690-56501-462-509".
 • Skicka din betalningsbekräftelse (ta en skärmdump på din betalning) till: provningvux@karlstad.se
 • Din ansökan registreras endast om bekräftelse på inbetald prövningsavgift är inskickad till oss innan sista ansökningsdag.
 • Du kan inte få studiemedel från CSN för prövningar.

Prövningen är avgiftsfri om du:

 • har F (IG) i kursen som du ska göra prövning i när du är inskriven på vuxenutbildningen
 • studerar andra kurser på komvux i Karlstad vid prövningstillfället.

Du måste uppfylla båda villkoren för att få avgiftsfri prövning. Kontroll görs i samband med antagning till prövningen. Då måste du scanna in ditt betyg och skicka till: provningvux@karlstad.se

Antagningsregler till högskolor och universitet

Innan du anmäler dig till en prövning bör du ta reda på om du kan använda ditt betyg från prövningen på det sätt som du har tänkt dig. Kontakta oss så hjälper vi dig.

Kontaktuppgifter

E-post: vagledningstorget@karlstad.se

Telefon: 054-540 17 17, knappval 2

Skanna in och ladda upp dina betyg

Du kan själv ladda upp dina inskannade dokument och betyg direkt. Mer information finns på respektive webbplats.

Sidan uppdaterad: 2023-09-05

Hittade du rätt information på sidan?