Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Frågor och svar om studier

Här hittar du svar på vanliga frågor om studier för vuxna.

Studera

Du får studera en vuxenutbildning från och med 1 juli det år du fyller 20 år. Är du yngre får du studera en vuxenutbildning om du har en gymnasieexamen eller ett studiebevis från gymnasieskolan.

Svenska för invandrare (sfi) får du läsa från och med att du fyllt 16 år.

Om du är osäker på vilka kurser som just du ska läsa kan du prata med en studie- och yrkesvägledare. En studie- och yrkesvägledare kan hjälpa dig att planera dina studier.

Det är dina förkunskaper som avgör på vilken nivå du ska studera. Om du är osäker på vilken nivå som passar dig kan du göra ett nivåtest.

Om du ska läsa en kurs eller en utbildning får du själv välja vilken utbildare du vill studera hos. Studieupplägg och studieform ser olika ut hos de olika utbildarna.

Om du ska läsa svenska för invandrare (sfi) blir du placerad hos den utbildare som erbjuder din studieväg.

Ja, det finns flera olika sätt att studera på för dig som vuxen. Du kan studera i klassrum, läsa på distans eller välja flexundervisning. Du kan gå en yrkesutbildning, en lärlingsutbildning eller en kombinationsutbildning. Det finns också kurser och utbildningar för dig med funktionsnedsättning.

Du som studerar en vuxenutbildning kan komma till Lärcenter för att få handledning och stöd. Lärcenter erbjuder en lugn studiemiljö där du kan få hjälp av lärare, speciallärare och specialpedagog, oavsett på vilken nivå du studerar.

Ansöka

Du gör din ansökan digitalt via e-tjänsten nedan.

Om du vill kan du använda guiden för ansökan. Guiden beskriver hur du gör din ansökan steg för steg.

Ansökan till kurser och utbildningar är öppen under fem perioder varje år.

Ansökningsperiod

Start

15 oktober–15 november

Januari, vecka 3

15 januari–15 februari

Mars, vecka 13

15 mars–15 april

Juni, vecka 23

15 maj–15 juni

Augusti, vecka 33

15 augusti–15 september

Oktober, vecka 43

Alla kurser och utbildningar kan inte sökas i varje period. I webbansökan ser du vilka kurser och utbildningar som är tillgängliga att söka just nu.

Ansökan till sfi är alltid öppen.

Ja, du kan söka till flera utbildningar samtidigt. Skriv då i ansökan vilken utbildning som är ditt förstahandsval.

Guiden nedan beskriver hur du gör en ansökan till en annan kommun.

Du som är folkbokförd i en annan kommun men vill studera i Karlstad behöver först ta kontakt med din hemkommun. Det är din hemkommun som hjälper dig med din ansökan och de som bestämmer om de betalar för din utbildning eller inte.

Du kan se ditt antagningsbesked på "Min sida" i webbansökan senast två veckor innan din kurs eller utbildning startar.

Om du inte är behörig eller om kursen eller utbildningen du sökt blivit inställd får du ett särskilt besked om detta.

Studieekonomi

All kommunal vuxenutbildning är gratis. Däremot behöver du själv betala för kurslitteratur, studiematerial och resor till och från skolan.

Under tiden du studerar kan du ansöka om bidrag och lån. Det gör du hos Centrala studiestödsnämnden (CSN). Du kan ansöka om studiemedel, studiestartsstöd och omställningsstudiestöd.

Du behöver läsa 20 poäng per vecka för att få rätt till studiemedel för heltidsstudier.

Om du har studiemedel och blir sjuk eller måste vabba behöver du anmäla det till CSN och till Försäkringskassan. Det är viktigt att du gör en anmälan för att du ska få behålla ditt studiemedel.

Om du har studiemedel och är sjuk i mer än en vecka måste du även skicka ett läkarintyg till Vuxenutbildningscenter via e-post.

Har du studiemedel är du skyldig att meddela CSN att du vill avbryta dina studier. Du kan avbryta dina studier när du vill men det kan påverka dina möjligheter att få studiemedel nästa gång du ansöker om det.

Om du vill avbryta dina studier ska du också meddela det till dina lärare på den skola du studerar. Du behöver även kontakta Vuxenutbildningscenter.

Betyg och studieintyg

För att få dina betyg beställer du dem via en av e-tjänsterna nedan.

För att få ett studieintyg beställer du det via en av e-tjänsterna nedan.

Nej, om du har fått betyget G, E eller högre i en kurs kan du inte läsa kursen igen för att höja ditt betyg. För att höja ditt betyg i en kurs kan du i stället göra en prövning.

Sidan uppdaterad: 2024-06-05

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida