Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Studie- och yrkesvägledning

Du som står inför ditt val av studier eller yrke kan få vägledning av en studie- och yrkesvägledare.

Vem kan få hjälp?

Du kan få studie- och yrkesvägledning om du

  • är folkbokförd i Karlstads kommun
  • saknar grund- eller gymnasieutbildning och vill få en examen
  • vill prata om framtida studier eller yrken.

Ring eller mejla vid kortare frågor

Telefontid: Måndag till torsdag, 09.30–11.30

Boka ett vägledningssamtal

Ett vägledningssamtal är ett längre individuellt samtal som handlar om dina tankar och önskemål kring studier och arbetsliv. Under samtalet pratar du och studie- och yrkesvägledaren om dina tidigare erfarenheter och vilka mål du har med dina studier.

Förbered dig inför samtalet

  • Fundera över dina tankar kring studier och vilka mål du vill uppnå.
  • Skriv ner de frågor som du vill att studie- och yrkesvägledaren ska hjälpa dig med.
  • Mejla en kopia av dina betyg till vagledningstorget@karlstad.se innan samtalet (till exempel dina gymnasiebetyg om du har studerat på gymnasiet).

Om du får förhinder

Det är ofta många som vill boka ett vägledningssamtal. Vid förhinder är det därför viktigt att du avbokar din tid.

Sidan uppdaterad: 2024-05-31

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida