För arbetsgivare

Prao

Prao

Dagens elever är framtidens medarbetare och genom prao har du chansen att väcka intresse för just din branschDu och din verksamhet kan tack vare prao ha stor inverkan på elever som står inför sitt framtidsval och funderar på vilken väg hen ska välja i livet.  

Prao möjliggör att elever får utvecklas och med egna ögon se vad ett yrke innebär samt se på hur arbetet i specifika branscher går till. Samverkan mellan skola och arbetsliv vidgar elevernas perspektiv inför kommande studie- och yrkesval och är jätteviktigt för att visa eleven olika alternativ och hur vägen dit kan se ut.  

Elever i årskurs 8 och 9 har obligatorisk prao, det vill säga att det är lagstadgat att skolan ska genomföra prao.  

När har eleverna prao? 

I Karlstads kommuns grundskolor har eleverna prao under sammanlagt tio dagar: 

Årskurs 8: Fem dagar under vårterminen 
Årskurs 9: Fem dagar under höstterminen 

Skolorna fördelar praoveckor under terminen. Under höstterminen 2021 har arbetslivet möjlighet att möta totalt 820 elever från Karlstads kommuns grundskolor. Vecka 45, 47, 48 och 49 har eleverna prao i årskurs 9.

Folder med information om arbetsmiljö, arbetstider, närvaro och sekretess.pdf
Folder med tips till dig som tar emot praoelev.pdf

Praobanken 

Karlstads kommun har tagit fram en digital tjänst som heter Praobanken. Praobanken är till för både elever och arbetsgivare. Elever i årskurs 8 och 9 har möjlighet att se vilka arbetsplatser som erbjuder prao under sin praovecka och kan boka en plats som hen är intresserad av. 

Genom att registrera en eller flera praoplatser i Praobanken synliggör du att din arbetsplats både vill och kan ta emot framtidens arbetskraft. Vid registrering fyller du i uppgifter så som vilken eller vilka veckor du kan ta emot en elev, information om arbetsplatsen och vad eleven kan tänkas få testa på. Här har du möjlighet att marknadsföra just din bransch.   

När du har registrerat en praoplats kan en elev senare komma att boka platsen du erbjuder, vilket du, eleven samt studie- och yrkesvägledaren får bekräftelse på per mejl 

Frågor och svar

Kontaktperson

Uppdaterad den