Överförmyndarverksamhet

God man, förvaltare och förmyndare

En del personer har svårt att själva sköta sin ekonomi, bevaka sina rättigheter eller sörja för sin person. Som god man eller förvaltare hjälper du en annan människa att bevaka sina intressen och ta hand om ekonomin.

Det finns 700 personer i Karlstads och Hammarö kommun som är gode män. De delar med sig av sin tid och gör det möjligt för andra människor att ta del av samhället och leva så självständigt som möjligt.

En god man fungerar som ett stöd för dig som på grund av till exempel långvarig sjukdom inte kan klara dig själv. Till exempel om du inte kan betala dina räkningar, har svårt med myndighetskontakter och kontakter med vården.

Är du intresserad av att bli god man eller har behov av en? Här får du veta mer.

En god man

Vill du bli god man?

Viktigt uppdragEn god man är en hjälte till vardags. Här kan du läsa mer om vad uppdraget innebär och hur du kan bidra.
En god man

Behöver du god man?

AnsökEn god man fungerar som ett stöd för dig som på grund av till exempel sjukdom inte kan klara dig själv.

Uppdaterad den