Taxor och avgifter

Hushållsavfall och eget avlopp

Här hittar du handläggningsavgifter för ansökningar som berör hushållsavfall och eget avlopp. Nedan står kostnaderna för respektive ansökan. 

Avfall och producentansvar enligt 15 kapitel miljöbalken

Kompostering av matavfall/förmultningsbart hushållsavfall - anmälan

Handläggningsavgift: 1 152 kronor

Inrättande av torrtoalett/kompostering av latrin - ansökan

Handläggningsavgift: 1 152 kronor

Förlängt tömningsintervall av slamavskiljare - ansökan

Handläggningsavgift: 1 152 kronor

Egen tömning av slamavskiljare och spridning av slam på jordbruksfastighet - ansökan

Handläggningsavgift: 1 152 kronor

Enskild avloppsanläggning enligt 9 kapitel miljöbalken

Anordnande av en avloppsanläggning med ansluten vattentoalett

Handläggningsavgift: 8 064 kronor 

Anordnande av en avloppsanläggning för enbart bad-, disk- och tvättvatten (BDT)

Handläggningsavgift: 4 608 kronor 

Inrättande av en sluten tank med ansluten vattentoalett

Handläggningsavgift:  3 456 kronor 

Ändring av avloppsanläggning som kan medföra väsentlig ändring av avloppsvattnets mängd eller sammansättning

Handläggningsavgift:  3 456 kronor 

Anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanläggning

Handläggningsavgift: 4 608 kronor 

Anordnande av flera avloppsanläggningar med ansluten vattentoalett vid samma tillfälle på samma fastighet

Handläggningsavgift: 9 216 kronor 

Anordnande av en gemensam tillståndspliktig avloppsanläggning för 6 till 10 personekvivalenter

Handläggningsavgift: 9 216 kronor 

Anordnande av en gemensam tillståndspliktig avloppsanläggning för 11 till 50 personekvivalenter

Handläggningsavgift: 17 280 kronor 

Anordnande av en gemensam tillståndspliktig avloppsanläggning för 51 till 200 personekvivalenter

Handläggningsavgift: 20 736 kronor

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den