Taxor och avgifter

Hushållsavfall och eget avlopp

Här hittar du handläggningsavgifter för ansökningar som berör hushållsavfall och eget avlopp. Nedan står kostnaderna för respektive ansökan. 

Avfall och producentansvar 

 • Anmälan om kompostering av matavfall eller förmultningsbart hushållsavfall: handläggningsavgift: 1183 kronor
 • Ansökan om Inrättande av torrtoalett/kompostering av latrin: handläggningsavgift: 1183 kronor
 • Ansökan om förlängt tömningsintervall av slamavskiljare: handläggningsavgift: 1183 kronor
 • Ansökan om egen tömning av slamavskiljare och spridning av slam på jordbruksfastighet: handläggningsavgift: 1183 kronor

Enskild avloppsanläggning

Avgifter för anordnande av:

 • avloppsanläggning med ansluten vattentoalett för upp till 5 boende:    8 281 kr
 • gemensam avloppsanläggning för 6 till 10 boende: 9 464 kr
 • gemensam avloppsanläggning för 11 till 50 boende: 17 745 kr
 • gemensam avloppsanläggning för 51 till 200 boende: 21 294 kr
 • sluten tank med ansluten vattentoalett: 3 549 kr
 • avloppsanläggning för enbart bad-, disk- och tvättvatten (BDT):         4 732 kr
 • flera avloppsanläggningar med ansluten vattentoalett vid samma tillfälle på samma fastighet: 9 464 kr

Uppdaterad den