Taxor och avgifter

Hushållsavfall och eget avlopp

Här hittar du handläggningsavgifter för ansökningar/anmälningar som berör hushållsavfall och eget avlopp. Nedan står kostnaderna för respektive ansökan/anmälan.

Avfall och producentansvar enligt 15 kap miljöbalken

Kompostering av matavfall/förmultningsbart hushållsavfall - anmälan

Handläggningsavgift: 1 116 kr

Inrättande av torrtoalett/kompostering av latrin - ansökan

Handläggningsavgift: 1 116 kr

Förlängt tömningsintervall av slamavskiljare - ansökan

Handläggningsavgift: 1 116 kr

Egen tömning av slamavskiljare och spridning av slam på jordbruksfastighet - ansökan

Handläggningsavgift: 1 116 kr

Enskild avloppsanläggning enligt 9 kap miljöbalken

Anordnande av en avloppsanläggning med ansluten vattentoalett

Handläggningsavgift: 7 812 kr 

Anordnande av en avloppsanläggning för enbart bad-, disk- och tvättvatten (BDT)

Handläggningsavgift: 4 464 kr 

Inrättande av en sluten tank med ansluten vattentoalett

Handläggningsavgift: 3 348 kr 

Ändring av avloppsanläggning som kan medföra väsentlig ändring av avloppsvattnets mängd eller sammansättning

Handläggningsavgift: 3 348 kr 

Anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanläggning

Handläggningsavgift: 4 464 kr 

Anordnande av flera avloppsanläggningar med ansluten vattentoalett vid samma tillfälle på samma fastighet

Handläggningsavgift: 8 928 kr 

Anordnande av en gemensam tillståndspliktig avloppsanläggning för 6 till 10 personekvivalenter

Handläggningsavgift: 8 928 kr

Anordnande av en gemensam tillståndspliktig avloppsanläggning för 11 till 50 personekvivalenter

Handläggningsavgift: 16 740 kr 

Anordnande av en gemensam tillståndspliktig avloppsanläggning för 51 till 200 personekvivalenter

Handläggningsavgift: 20 088 kr

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den