Hitta och jämför alla idrottshallar

35 träffar inom Idrottshallar
Idrottshall Jämför med andra
Edsvallaskolans gymnastiksal
Telefon
054-540 00 00

Edsvallaskolans gymnastiksal är av det äldre snittet och liten till storleken. Salen passar bäst för mindre barn alternativt mindre grupper som vill utöva exempelvis gymnastik eller dans.

Fredricelundsskolans gymnastiksal
Telefon
054-540 00 00

Fredricelundsskolans gymnastiksal fungerar bra för mindre grupper som vill utöva någon form av idrott. Salen ligger i anslutning till Fredricelundsskolan, nära Våxnäs centrum.

Fröding Arena
Telefon
054-540 00 00

Fröding Arena är specialdesignad för basket, men kan även användas för andra typer av idrott. Arenan invigdes 2010 och ligger i anslutning till Frödingskolan vid Kronoparkens centrum.

Frödingskolans gymnastiksal
Telefon
054-540 00 00

Frödingsskolans gymnastiksal hittar man alldeles intill Kronoparkens centrum. Hallen används förutom av skolan, också flitigt av föreningslivet och då framförallt av KFUK-KFUM, Karlstad basket.

Färjestadsskolans gymnastiksal
Telefon
054-540 00 00

Färjestadsskolans gymnastiksal fungerar bra för mindre grupper som vill utöva någon form av idrott. Salen ligger i anslutning till Färjestadsskolan.

Gruvlyckeskolans gymnastiksal
Telefon
054-540 00 00

Gruvlyckeskolans gymnastiksal är en av de större idrottshallarna i Karlstads kommun. Hallen har en nyare typ av golv vilket gör att den passar bra för många olika sorters idrotter. Gymnastiksalen ligger i anslutning till Gruvlyckeskolan.

Herrhagsskolans gymnastiksal
Telefon
054-540 00 00

Herrhagsskolans gymnastiksal fungerar bra för mindre grupper som vill utöva någon form av idrott. Hallen har hög takhöjd och lämpar sig därför bra för volleyboll och badminton. Herrhagsskolans gymnastiksal ligger i anslutning till Herrhagsskolan.

Hultsbergsskolans gymnastiksal
Telefon
054-540 00 00

Hultsbergsskolans gymnastiksal fungerar bra för större grupper som vill utöva någon form av idrott. Hallen har hög takhöjd och lämpar sig därför bra för volleyboll och badminton. Hultsbergsskolans gymnastiksal ligger i anslutning till Hultsbergsskolan.

Ilandaskolans gymnastiksal
Telefon
054-540 00 00

Ilandaskolans gymnastiksal tillhör en av de större salarna i Karlstads kommun. Hallen passar därför bra för många olika idrotter. Ilandaskolans gymnastiksal ligger i anslutning till Ilandaskolan i Skåre.

Karlbergsskolans gymnastiksal
Telefon
054-540 00 00

Karlbergsskolans gymnastiksal är en relativt avlång sal vilket gör att den lämpar sig bra för bland annat bågskytte. Karlbergsskolans gymnastiksal ligger i anslutning till Tingvallagymnasiets lokaler i Karlstads centrum.

35 träffar inom Idrottshallar
Idrottshall Adress Jämför med andra
Edsvallaskolans gymnastiksal
Fredricelundsskolans gymnastiksal
Fröding Arena
Frödingskolans gymnastiksal
Färjestadsskolans gymnastiksal
Gruvlyckeskolans gymnastiksal
Herrhagsskolans gymnastiksal
Hultsbergsskolans gymnastiksal
Ilandaskolans gymnastiksal
Karlbergsskolans gymnastiksal