Kommunalt - Vandringsled och/eller naturreservat -

Frödingleden

  • Bild Frödingleden
    Frödingleden

Upplev naturen och kulturen längs Frödingleden som sträcker sig från Kroppkärrssjön i Karlstad till Alsterdalen. Längs leden finner du fågeltorn, rastplatser och grillplatser. Från och med 4 september 2017 har Frödingleden en ny sträckning.

Jämför med andra

Mer om oss

Från och med 4 september 2017 har vandringsleden Frödingleden i Alster ny sträckning.  

Teknik- och fastighetsförvaltningen har dragit om och tagit bort en del av vandringsleden Frödingleden med tillhörande anläggningar och ledmarkeringar. Orsaken är att fastighetsägaren som gav kommunen rätt att använda en del av hens fastighet som vandringsled, har sagt upp avtalet.

Nu går Frödingleden söder om E18. Frödingstenen och Naturstigen som ligger strax norr om E18 finns kvar.

Frödingleden leder fram till Alsters herrgård. Du kan starta din promenad vid entré Kroppkärr och då blir sträckan 5,8 km. Startar du vid entré västra Örsholmen blir sträckan 6,4 km. Du kan även välja att starta din promenad på Kroppkärrsleden vid Kroppkärrssjöns badplats. Promenaden blir då drygt 9 km lång. Naturstigen som finns norr om E18 är också en del av Frödingleden och är cirka 1,2 km lång.

Leden går genom ett trevligt och vackert närströvområde som är av riksintresse för kulturmiljövården. Här vandrar du förbi platser som förekommer i Gustaf Frödings poesi och skröna, genom naturskog och över betad vänerstrand. Det kulturlandskap du vandrar över är en del i Värmlands litterära verk, och naturen här är mycket vacker och värdefull.

Längs leden finns fyra fågeltorn, flera trevliga rastplatser och tre grillplatser. Del av Kroppkärrsleden är tillgänglighetsanspassad. Från Kroppkärrssjöns badplats fram till Talludden är leden belagd med stenmjöl för att göra det enklare att ta sig fram. Längs stenmjölsstigen finns flera bänkar att vila sig på. Grillplatserna vid Talludden är tillgänglighetsanpassade, liksom de båda fågeltornen. Den tillgänglighetsanpassade delen av leden är 1,2 kilometer lång.

Djur och natur
Vandringen på Frödingleden tar dig genom en omväxlande natur med början vid Kroppkärrsjön med badplats, fågeltorn och fiskebryggor. Leden fortsätter förbi äldre granskog med bronsåldersrösen, lövrika och fuktiga strandskogar längs Vänern, betade strandängar och vidare till Alsterdalen. Fågellivet är intressant både vid Kroppkärrsjön, strandängen nedanför Alsters herrgård och vid Alsternäset, där fågeltorn finns. Här finns bland annat sothöna, tofsvipa, rördrom och skäggdopping. På vår och höst rastar flera arter vadare vid sjöns stränder.

Hitta hit
Kroppkärrssjön ligger centralt i Karlstad tätort, invid väg 240 (Hammaröleden). Alsters herrgård ligger strax öster om Karlstad, invid E18 vid avfart mot Alster. Vid ledens fyra entréer finns parkering och informationstavlor.

Broschyr Frödingleden

Organisationsform
Kommunalt
Typ av service
Vandringsled och/eller naturreservat
Belägen i
Alster, Södra Kroppkärr