Kommunalt - Vandringsled och/eller naturreservat - Skattkärr

Fiskartorpet

  • Fiskartorpet
    Fiskartorpet

Fiskartorpet i utkanten av Skattkärr är en liten skog med hällmarksstrand som har en rik natur. Här finns markerade leder och grillplatser.

Jämför med andra

Mer om oss

Fiskartorpet är en liten skog med hällmarkstrand som sträcker sig ner mot Vänern i Skattkärrsviken. I området finns flera orangemarkerade leder. Du kan titta på tomtlämningar efter de tre eleganta sommarvillor som en gång fanns i området, eller bara ta en runda för att slå dig ned vid någon av de tre grillplatserna och njuta av vänerutsikten. Området är välbesökt av vinterfiskare. Från Fiskartorpet går en ca 1 km lång naturstig som leder till Herrön, med ett fågeltorn som har utsikt över våtmarken.

Djur och natur

Naturen på Fiskartorpet är rik. Det som berikar området är dels läget mot sjön med variationsrik strandvegetation, förekomsten av gläntor, lövskog, pelargranskog, gammal tall och storväxta gamla träd. En liten tät lövdunge finns också med grov gammal asp och björk, som ger Fiskartorpet häckande stare och sång från näktergal.

Kultur

I skogen finns gläntor och mer öppna miljöer med spår efter tre eleganta sommarvillor som uppfördes runt 1870-talet: Sandvallska villan, Rundgrenska villan och Fiskartorpet. Husgrunder, fruktträd, kulturväxter och gamla vårdträd berättar en historia. Fiskartorpsbyggnaden blev senare barnkoloni för en tid, innan kolonin flyttades till Yttre Sållaren där det än i dag pågår lägeraktiviteter för barn.

Hitta hit

Fiskartorpet ligger strax söder om Skattkärrs tätort. Följ E18 från Karlstad mot Stockholm. Sväng av mot Skattkärr efter ca 1 mil. Sväng höger enligt skylt mot Jäverön, och sedan vänster till vägen som går parallellt med järnvägsspåret. Leden mot Fiskartorpet börjar strax innan sågen på höger sida. Kommer du med bil så finns en parkering en bit in på Fiskartorpsvägen.

Karta Herrön - Fiskartorpet

Organisationsform
Kommunalt
Typ av service
Vandringsled och/eller naturreservat
Belägen i
Skattkärr