Kommunalt - Badplats - Utanför Karlstad

Mosarens badplats

  • Mosaren
    Mosaren

Mosarens badplats har en sandstrand och är omgiven av tallskog och sandmarker. Här arrangeras simskola.

Jämför med andra

Mer om oss

Mosaren ligger i Ölmhult, 38 kilometer nordost om Karlstad, mellan Väse och Molkom. Mosaren är en liten sjö som ligger inbäddad i tallskog omgiven av sandmarker. Badplatsen ligger i södra delen, här finns en sandstrand och brygga. I anslutning till stranden finns omklädningshytter, torrklosett och soptunnor.

Badvattenkvalitet

Under sommaren kontrollerar Karlstads kommun badvattnets kvalitet på ett flertal badplatser inom kommunen. Vi redovisar resultatet på Badplatsen, en sida från Havs och vattenmyndigheten.

Simskola

Under sommaren arrangerar Karlstads kommun simskola vid Mosaren. Anmälan sker på plats och simskolan är avgiftsfri. Kontakta Sundstabadet för mer information om datum och tider, telefon 054-540 24 58. karlstad.se/utesimskolor

Hitta hit

Följ E18 österut från Karlstad mot Stockholm. Sväng av vid Väsemotet efter cirka 22 kilometer och fortsätt på väg 240 norrut mot Hagfors. Följ skylt mot Hagfors, Molkom, Väse kyrka. Efter 300 meter sväng vänster och fortsätt in på Storgatan (väg 240). Efter 700 meter sväng av väg 240 åt höger. Efter 2,3 kilometer sväng höger i T-korsning. Fortsätt på den vägen i cirka 13 kilometer, förbi bland annat Långmyren, Ölmskog, Dalbäcken och Mossbäcken. Sväng sedan höger mot Mosaren i cirka 300 meter.

Organisationsform
Kommunalt
Typ av service
Badplats
Belägen i
Utanför Karlstad