Statligt - Vandringsled och/eller naturreservat - Utanför Karlstad

Högemon

  • Hedtallskog i Högemons naturreservat
    Högemon

Högemons åskulle är en isälvsavlagring efter istiden, där man kan utforska de terassformade hyllor som bildats av havets vågor. I den promenadvänliga hedtallskogen finns en markerad led med grillplatser och en kolarkoja.

Jämför med andra

Mer om oss

Naturreservatet Högemon ligger väster om Karlstad, och strax öster om Karlstads flygplats. Här finns en 20 meter hög åskulle som når 105 meter över havet och kallas Högemon. Högemon blev naturreservat på grund av åsens särskilda geologiska värden. Reservatet består av promenadvänlig hedtallskog. Genom området går två markerade vandringsleder - gul led på 2,2 km och blå led som är 1,7 km. Här ansluter också leden mellan Skutberget och Kil. I området finns rastplatser, grillplatser och en kolarkoja.

En ovanlig åskulle

Åskullen har skarpa sluttningar, på östra sidan av Högemons åskulle kan du se och vandra på terassformade hyllor som bildats av havets vågor när landet successivt höjde sig ur havet. Dessa strandterrasser är de högst belägna i denna del av Värmland och visar några av Fornvänerns tidigare nivåer.

Hitta hit

Högemon ligger 10 km nordväst om Karlstad. Från Karlstad kör du norrut mot Kil. Efter en kort sträcka på väg 61 svänger du av enligt skyltar mot Bofasterud. Följ skyltarna till reservatet vid Kärne.

Organisationsform
Statligt
Typ av service
Vandringsled och/eller naturreservat
Belägen i
Utanför Karlstad