Kommunalt - Vandringsled och/eller naturreservat -

Klarälvsdeltat

  • Bild Klarälvsdeltat
    Klarälvsdeltat

Klarälvens delta omger och formar naturen i och omkring Karlstad. Här är våtmark den dominerande naturtypen vilket ger ett rikt djurliv. Deltat är under ständig förändring och det är spännande att utforska naturen till fots, med cykel eller – vilket kanske är allra bäst - med kanot.

Jämför med andra

Mer om oss

Klarälvsdeltat är Sveriges största aktiva delta nedanför fjällkedjan. Mellan tätorterna Karlstad och Hammarö ligger en stor oexploaterad del av Klarälvsdeltat med mycket höga natur- och friluftsvärden. Här pågår fortfarande en stor materialtransport och omformning av deltat genom naturliga processer. Detta gör att det finns många geologiskt intressanta bildningar som mittbankar, levéer, restsjöar och avsnörda älvfåror ute i deltat.

Området har klassats som riksintresse för naturvården och är med i EU:s nätverk för värdefulla naturområden, Natura 2000. Hela deltat går bra att utforska till fots eller med cykel. Allra bäst upplevs dock området med kanot. Karlstads-Hammarö Turistbyrå kan ge tips om uthyrningsställen.

Karlstads stad är till största delen uppbyggd på Klarälvens delta. Vill du besöka deltat finns det flera centralt belägna vandringsleder att välja på. Från Jakobsbergsbron går en 3,2 km lång markerad vandringsled längs Sutterälven över Suttern och Tuvan. Vandringsleden korsar Hammaröleden och följer Sorgforsådran ut till Bergholmen. Även Mariebergs strandängar vid Naturum i Mariebergsskogen och Knappstadviken strax söder om Bellevue är till exempel väl värda ett besök. Mer information om dessa finns i länkarna längst ner på sidan.

Djur och natur
Kring de slingrande älvgrenarna ute i deltat dominerar naturtyperna våtmarker och lummiga lövskogar. Deltat har ett rikt djurliv, framförallt när det gäller fåglar. I lövskogen häckar bland annat flera par av mindre hackspett. Andra exempel på karaktärsarter för deltat är brun kärrhök, fiskgjuse, rördrom och näktergal. Bäver är mycket vanlig i området. Klarälvsdeltat är ett omtyckt sportfiskeområde och här finns flera iordningställda fiskeplatser. De finns utmärkta i en fiskebroschyr som finns att hämta på Karlstads-Hammarö Turistbyrå.

Tillgänglighetsanpassat område
Ett av fågeltornen vid Mariebergs strandängar är handikappanpassat och ut till detta leder en handikappanpassad spång. Vid den västra entrén av Knappstadviken finns ett handikappanpassat fågeltorn.

Broschyr Klarälvsdeltat

Organisationsform
Kommunalt
Typ av service
Vandringsled och/eller naturreservat
Belägen i
Bellevue, Marieberg