Statligt - Vandringsled och/eller naturreservat -

Brattforsheden

  • Bild Brattforsheden
    Brattforsheden

Naturen längs Brattforsleden är variationsrik och intressant, här finns raviner, hedtallskog, brandfält och mossar. Brattforsleden går på en av Sveriges största isälvsavlagringar som bildats av en stor isälv.

Jämför med andra

Mer om oss

Brattforsleden går genom Brattforsheden, som är en av landets främsta randdeltakomplex. Inom området Brattforsheden finns cirka 75 km vandringsleder, och området sträcker sig över Karlstads, Filipstads och Hagfors kommuner. Här finns geologiska intressanta områden med dyner, flygmoavlagringar, rullstensåsar, kamélandskap, åsgropar, raviner, dödisgropar och meandrande vattendrag.

Vandringsleden passerar naturreservaten Lungälvsravinerna, Brattfors brandfält, Geijersdalsmossen och Kittelfältet vid Alsterstjärnarna. Brattforsheden ingår också i EU:s nätverk för skydd av värdefulla naturområden, Natura 2000.

Natur, växter och djur

Vegetationen i området domineras av hedtallskog med undervegetation av bärris, ljung och lavar. Floran på heden är relativt artfattig men här förekommer bland annat den ovanliga mosippan. I området ingår även artrikare miljöer som ravinsystemet Lungälvsravinerna med ett rikt växt- och djurliv i de frodiga lövskogarna. Här finns de lite ovanligare växterna strutbräken, springkorn, ögonpyrola och trolldruva. I området finns även ett antal rödlistade insektsarter bland annat ängssmygare (fjäril), klöverblåvinge (fjäril), svenskt jordfly (nattfjäril) och gråmyra. Den sällsynta sandödlan är en annan medlem av faunan på heden.

Hitta hit

Väg 63 mellan Karlstad och Filipstad går rakt igenom Brattforsheden. Heden ligger mellan Molkom och Filipstad, och det finns vägskyltning till reservatet och rastplatserna. En större informationscentral finns vid Kittelfältets södra parkering. Endast en liten del av Brattforsheden ligger i Karlstads kommun

Organisationsform
Statligt
Typ av service
Vandringsled och/eller naturreservat
Belägen i
Molkom, Utanför Karlstad