Fristående/privat - Badplats - Utanför Karlstad

Skutbergets badplats

  • Skutberget
    Skutberget

Skutberget är en stor och mycket populär badplats vid Vänern, med både klippor och sandstränder. Delar av badplatsen är tillgänglighetsanpassad.

Jämför med andra

Mer om oss

Skutberget ligger 7 kilometer väster om Karlstad centrum. Badplatsen är mycket populär och välbesökt. Här finns fina klippor, sandstränder och stora gräsytor för solbad, spel och lek. En del av Skutberget är tillgänglighetsanpassad med ramp ner till vattnet, stig och grillplats.

På Skutberget finns möjlighet till många aktiviteter. I området finns en camping och stuguthyrning. Det finns lekplatser, naturstig och motionsspår. Från Skutberget utgår också en fin vandringsled till Kil.

Badvattenkvalitet

Under sommaren kontrollerar Karlstads kommun badvattnets kvalitet på ett flertal badplatser inom kommunen. Vi redovisar resultatet på Badplatsen, en sida från Havs och vattenmyndigheten.

Hitta hit

Åk E18 västerut från Karlstad mot Oslo. Åk förbi Bergvik köpcentrum och IKEA, ta höger vid Skutbergsmotet efter cirka 7 kilometer. Sväng vänster in på Skutbergsvägen och följ vägen fram till den stora fria parkeringen.

Organisationsform
Fristående/privat
Typ av service
Badplats
Belägen i
Utanför Karlstad