Jobbet som livsmedelsinspektör

Vad gör man egentligen när man jobbar som livsmedelsinspektör och vad innebär det? Vi bad en av våra medarbetare Cecilia Lundqvist att berätta lite om sitt yrke.

Kvinna i svarta arbetskläder står i ett kök med en termometer i en kastrull.

Hej Cecilia, vad jobbar du med?

Jag jobbar som livsmedelsinspektör vilket innebär att jag gör kontroll av livsmedelsverksamheter i Karlstads kommun. Det är till exempel restauranger, livsmedelsbutiker, skolkök, tillverkare och e-handelsföretag. Kontrollens syfte är att se till att livsmedelshanteringen är säker och uppfyller lagstiftningens krav. Verksamheterna behöver ha kunskap om hur de ska hantera livsmedlen så att ingen riskerar att bli sjuk av maten, det får varken finnas sjukdomsframkallande bakterier eller oönskade allergener i maten. Ingen ska heller luras av felaktig information, som att påstå att det är svenska råvaror fast det inte är det.

Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?

Jobbet är varierande och ganska flexibelt, ofta kan jag lägga upp hur jag vill att dagen ska se ut. Jag börjar dagen på kontoret med att svara på mejl, diarieföra inkommande handlingar, som till exempel kompletterande uppgifter jag begärt in vid tidigare kontroll. Jag planerar och förbereder för de kontroller jag vill göra för dagen.

Sen tar jag gärna cykeln till verksamheterna, om det är lämpligt avstånd, annars blir det en av kommunens elbilar. Under en kontroll tittar jag till exempel i lokalerna så att det är rent, ordning och reda, inga spår av till exempel möss, pratar med personalen och frågar om deras arbetsrutiner. Jag kan mäta temperaturer, granskar menyer och information om till exempel allergener i maten. Efter en kontroll skriver vi en anteckning i vårt ärendehanteringssystem, om vem vi träffade, vad vi såg, saker som varit bra och vad som eventuellt behöver rättas till. Det som verksamheten behöver åtgärda skriver vi i en kontrollrapport som skickas till verksamheten.

Om vi ser allvarliga brister som innebär att det är farligt att äta maten som hanteras där kan vi stänga en verksamhet på direkten. Det är ganska ovanligt. Verksamheten behöver då rätta till det som varit dåligt och får öppna igen när vi kontrollerat att allt ser bra ut.

En arbetsdag innehåller även telefonsamtal med företagare eller Karlstadsbor som har frågor eller vill lämna klagomål, registrera nya verksamheter, svara på remisser från olika instanser, möten och utbildningar. Givetvis träffar jag också mina trevliga kollegor.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Variationen och att träffa många olika människor! Det är roligt att komma ut till olika verksamheter, man får se nya ställen, röra på sig och komma ut en stund i friska luften. Möten med de som jobbar i verksamheterna leder ofta till trevliga samtal, ibland kan jag lära dem något nytt och ibland lär de mig något jag inte kunde. Arbetet innebär ständig utveckling och det känns väldigt tillfredsställande.

Vad är mest utmanande?

När vi upptäcker brister som innebär att vi behöver stänga en verksamhet eller att vi kräver förbättringar och verksamheten inte går med på att göra som vi vill. De kan bli diskussioner och lite sura miner, men till slut blir det ofta bra i slutändan.

Är det något som förvånat dig om ditt jobb sen du började?

Att det alltid finns mer att lära sig! Det finns många olika förordningar och lagtexter som rör livsmedelsområdet. Man behöver vara påläst för att kunna göra korrekta bedömningar av det man ser hos verksamheterna, om de uppfyller lagstiftningens krav eller om det behövs en åtgärd. Det är ofta man behöver bolla med kollegor och läsa på lagstiftningen en extra gång innan man är säker på hur bedömningen ska bli.

Taggar för sidan

Jobba hos oss

Sidan uppdaterad: 2024-06-13

17 Juni 2024