Other languages

Karlstad municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Karlstad.se

Exempel på yrken på teknik- och fastighetsförvaltningen

Vi är 550 medarbetare och med ungefär 150 olika yrken som bygger och sköter Karlstad. Här finns något så passar de flesta. Nedan kan du se några exempel på yrken.

Bilder på människor som jobbar på teknik- och fastighetsförvaltningen

Projektledare

Vi har projektledare inom flera olika delar av vår verksamhet med lite olika inriktningar. Här kan du läsa om några av projektledaryrkena vi har.

Byggprojektledare

Som byggprojektledare är du med i byggprocessen från idé till färdig byggnad. Hos teknik- och fastighetsförvaltningen sköter vi byggnationen av alla kommunens fastigheter som äldreboenden, servicehus och skolor.

Projektledare inom mark och infrastruktur

Här får du leda både små och stora byggprojekt inom mark och exploatering. Du jobbar med anbudsunderlag och kostnadsberäkningar tillsammans med byggledaren. Du ansvarar för att tillsammans med projektgrupp förverkliga kommunens planering, detaljplanering och projektering med fastighetsägare, ledningsägare och övriga intressenter. Det kan handla om gångstråk, vägar eller att förbereda mark för att att andra ska kunna bygga i till exempel nya bostadsområden.

VA-projektledare

Som projektledare på VA får du styra, leda och kontrollera projekt inom våra VA-anläggningar. VA-försörjningen står inför en rad utmaningar de kommande åren för att rustas för framtidens krav på kapacitet och säkerhet. Som projektledare får du vara med att anta den utmaning för våra va-anläggningar som avloppsverk, pumpstationer, vattenverk och reservoarer.

Ingenjör

Även inom ingenjörsområdet har vi flera olika yrken och inriktningar.

VA-ingenjör

Som VA-ingenjör är det med och bidrar till en långsiktig och strategisk planering för våra va-anläggningar. Du beställer drift av verken och tar fram underhållsplaner.

Gatuingenjör

Som gatuingenjör ser du till att kommunens gator och cykelbanor är i bra skick. Du är med och planerar och beställer åtgärder, drift och skötsel av stadens gator och torg, gång- och cykelvägar.

Trafikingenjör

I arbetet som trafikingenjör ser du till att trafiken på kommunens gator och vägar fungerar. Du ansvarar för trafikplanering och trafikjuridiska frågor samt medverkar i detaljplaneprocessen i trafikfrågor.

Fler exempel

 • Fastighetsförvaltare
 • Larmtekniker
 • Landskapsarkitekt
 • Gatuingenjör
 • Maskinförare
 • Naturvårdshandläggare
 • Geolog
 • Städpersonal
 • Servicepersonal
 • Laboratorieingenjör VA
 • Anläggningsarbetare
 • Rörmontör

Sidan uppdaterad: 2024-06-13

Hittade du det du sökte på sidan?

Innehåll på sida