Förvaltningsledningskontoret

{"X":0.15,"Y":0.0,"Width":0.665,"Height":1.0}

Förvaltningsledningskontoret består av staber för ekonomi, HR, kommunikation och utveckling. Här jobbar bland annat ekonom, HR-specialist, IT-strateg, kommunikatör, löneadministratör, sekreterare, systemförvaltare, säkerhetssamordnare och utvecklingsledare.

Ekonomistaben

Ekonomistabens grunduppdrag är budget, redovisning, modeller för ekonomistyrning, uppföljning och analyser, administration av ekonomisystem och fakturahantering.

Ekonomistaben leds av ekonomichefen och här arbetar ekonomer och ekonomiadministratörer.

HR-staben

HR-stabens grunduppdrag är att ge styrning och stöd till verksamhetens chefer och medarbetare inom personalområdet.

Uppdraget innebär att tillämpa avtal, medverka till att komplettera och utveckla koncernövergripande personalfrågor samt att anpassa koncernens inriktning i personalarbetet till ett förvaltningslokalt arbetssätt.

HR-staben leds av HR-chefen och här arbetar HR-specialister, HR-administratörer och löneadministratörer.

Kommunikationsstaben

Kommunikationsstaben ansvarar för kommunikation, diarium, nämndadministration och säkerhet.

Kommunikationsstaben leds av kommunikationschefen och här arbetar kommunikatörer, nämndsekreterare, förvaltningssekreterare, administratör och säkerhetssamordnare.

Utvecklingsstaben

Utvecklingsstabens ansvarar bland annat för utredning, samordnad verksamhetsutveckling, systemförvaltning och IT-strategi. De ska samordna, driva och understödja förvaltningens strategiska utvecklingsarbete.

Utvecklingsstabens ansvarar också för förvaltningens ledningssystem som omfattar alla styrdokument som rör verksamhetens planering, genomförande, uppföljning och utveckling.

Utvecklingsstaben leds av utvecklingschefen och här arbetar IT-strateger, utvecklingsledare och systemförvaltare.


Taggar för sidan

Jobba hos oss

Sidan uppdaterad: 2024-06-13

18 Juni 2024