Vårdboende

{"X":0.11,"Y":0.0,"Width":0.665,"Height":1.0}

På våra vårdboenden bor personer som har stort behov av vård och stöd, till exempel på grund av demens eller långtidssjukdom. Här jobbar bland annat undersköterska, vårdbiträde, sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut.

På ett vårdboende finns det personal dygnet runt. Vissa av våra vårdboenden är anpassade för personer med demenssjukdom.

Hälso- och sjukvård bygger på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet. Personer som bor på ett trygghetsboende ska ha möjlighet att vara delaktiga i hur hjälpen utformas.

Personalen ska arbeta på ett sätt som är rehabiliterande och funktionsbevarande. Kontinuitet ska eftersträvas och så långt som möjligt ska det vara samma personal som deltar i service och personlig omvårdnad.

Taggar för sidan

Jobba hos oss

Sidan uppdaterad: 2024-06-13

17 Juni 2024