Översiktsbild över programområdet
Översiktsbild över programområdet

Alster – möjlighet för 250 nya bostäder i Lungvik

Kommunen har tagit fram ett förslag till planprogram för Lungvik för att fortsätta utvecklingen av ett naturnära och hållbart bostadsområde. Planen innehåller bland annat cirka 200-250 nya bostäder.

Vad innebär planprogrammet?

Planprogrammet syftar till att sätta ramarna för fortsatt planering och utveckling av ett naturnära och hållbart bostadsområde, där terräng, natur- och rekreationsvärden tas tillvara. Det ska finnas en variation av bostadsbebyggelsen för att passa olika skeden i livet, men småhus föreslås dominera bostadsutbudet. Utöver bostäder planeras även förskola, ett aktivitetsfält, utvecklat natur- och friluftsliv och vårdboende.

Planprogrammet innehåller bland annat cirka 200-250 nya bostäder i huvudsakligen småhus, förskola, kollektivtrafik på Busterudsvägen, två nya lekplatser samt satsningar på natur- och friluftsliv.

Tidplan

  • Förslag till planprogram var på samråd under tiden 14 mars - 14 april 2022.

Fakta om projektet

Vem äger marken:

Karlstads kommun och privat

Kommunens kontaktperson:

Sofia Anesäter Olsson, stadsbyggnadsförvaltningen

Taggar för sidan

Karlstad växer

Sidan uppdaterad: 2024-01-29

18 April 2024